Hylte kommun logotyp

Familjerådgivning

På familjerådgivningen finns samlad kunskap om par- och familjerelationer. Här kan ni få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Familjerådgivning är till för alla – oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsvariation och religion- eller trosuppfattning.

Vad kan vi få hjälp med?

Alla relationer råkar då och då ut för kriser. Familjerådgivningen kan hjälpa till med de samlevnadsproblem som kan uppkomma mellan föräldrar och även relationsproblem mellan barn och vuxna eller med närstående släktingar. De som separerat är också välkomna att reda ut kvarstående problem.

Medarbetarna på familjerådgivningen är socionomer med lång yrkeserfarenhet och med olika familjeterapeutiska och individualterapeutiska vidareutbildningar. De har även sexologisk kompetens.

Om du inte behärskar svenska språket erbjuds du samtal med tolk.

Kostnad

Varje samtal varar ca 1-1,5 timme och kostar 200 kronor per gång. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Anonymitet

Familjerådgivningen har en särskilt stark sekretess och upprättar inga journaler. Du kan också söka stöd anonymt. Däremot har medarbetarna skyldighet att informera socialtjänsten om de får kännedom om att ett barn behöver skyddas, till exempel då barn utsatts för eller bevittnat våld.

Se kontaktuppgifter till familjerådgivningen längst ner på sidan.

Vanliga frågor

De flesta försöker naturligtvis att reda ut sina bekymmer på egen hand innan man tar kontakt med oss. Försök sätta er ned i lugn och ro och prata med varandra där var och en får en chans att beskriva vad den känner. Om detta samtal utvecklas till ett gräl eller om man känner att motparten inte lyssnar så kan det vara en idé att söka hjälp. Vi ser det inte som att någon kommer till oss med "för små" problem. Väldigt ofta hamnar vi i situationer där både vi och våra besökare önskar att man sökt hjälp långt tidigare.

De flesta tycker faktiskt det. Doktor Ann-Marie Lundblad har forskat kring frågan, bland annat på Familjerådgivningen i Halmstad. Hon fann att de flesta upplevde en klar förbättring i relationen efter kontakten med oss och att det också var förändringar som kvarstod över tid.

När det förekommit våld i en parrelation arbetar vi lite annorlunda än vi brukar. En förutsättning är att vi är överens om att våldet omedelbart måste upphöra. Arbetet syftar i första hand till att alla i familjen, inklusive eventuella barn ska känna sig trygga. Denna trygghet måste uppnås innan vi tillsammans försöker lösa andra frågor som paret vill arbeta med. Till skillnad från parbehandling där det inte förekommit våld inleder vi oftast kontakten med enskilda samtal för att undvika att man hos oss skapar situationer som kan leda till en upptrappning av våld i hemmet.


Självklart är alla lika välkomna att söka vår hjälp. Alla par möter samma typ av problem oavsett sexuell läggning. Som homo- och bisexuell har man kanske dessutom en del människors fördomar att brottas med. En fråga som ibland kan orsaka en kris i familjen är när ungdomar, men också vuxna befinner sig i en så kallad "komma ut "-process, det vill säga att man kommer underfund med och berättar för familjen om sin sexuella identitet. Blir denna situation svår att hantera på egen hand, kom gärna hit och sök hjälp.

Enligt vårt åtagande så ska vi kunna erbjuda en tid inom 14 dagar. Detta lyckas vi dessvärre inte alltid med. Vi försöker hålla någon tid i veckan obokad för särskilt svåra och akuta problem. Vi ger också familjer som väntar barn eller har småbarn förtur. Vi försöker också prioritera familjer där våld förekommer.

Vi har en särskilt stark sekretess och vi upprättar inga journaler. Man kan också söka anonymt hos oss. Situationer kan dock uppstå som tvingar oss att bryta mot vår tystnadsplikt. I första hand gäller det situationer där barn utsatts för eller bevittnat våld. Mer information kring detta får du av den familjerådgivare du möter när du söker hjälp hos oss.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Familjerådgivningen Halmstad/Hylte

Telefontider: Måndag, onsdag kl. 11-12

Tisdag, torsdag och fredag kl. 13-14

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan