Hylte kommun logotyp

Ekonomiskt stöd

Ekonomisk utsatthet kan innebära att ett barn eller ungdom får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen knappt har råd med mat, hyra och kläder. Om du är i behov av ekonomiskt stöd kan du läsa mer om vad du kan göra nedan.

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Om du har svårt att försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Det är en tillfällig lösning tills du kan försörja dig själv. Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för "socialbidrag" och du ansöker om detta via socialtjänsten.

Budget och skuldrådgivning

Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare, eftersom ekonomiskt bistånd inte beviljas för sådana utgifter.

Sök andra ersättningar du kan ha rätt till

Har du akuta ekonomiska problem?

Den som har akuta ekonomiska problem kan vända sig till socialtjänsten som i vissa fall kan bevilja nödhjälp eller ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Vänd dig till socialtjänsten via Kontaktcenter på 0345-18000.

Kontakt

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan