Hylte kommun logotyp

Funktionsnedsättning och psykisk hälsa

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxen hjärnskada eller andra fysiska eller psykiska hinder, kan få stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (LSS).

Barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättningar har samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. I många fall är skolor skyldiga att försöka göra så att omgivningen passar alla.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till. Läs mer om funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns inte på utseendet. Ändå kan svårigheterna påverka ens uppmärksamhet och koncentration och hur man möter andra. Några exempel är Adhd, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Det är vanligt att symptomen går in i varandra och man kan till exempel ha både Adhd och Tourettes syndrom.​

​Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man är väldigt impulsiv, alltså att man ofta gör saker direkt utan att tänka efter. En del med Adhd är väldigt aktiva och en del har svårt med sociala relationer

Aspergers syndrom påverkar bland annat hur man förstår andra och kan göra att det tar mycket energi att sortera intryck. Man brukar må bra av tydlig information och förberedelser för det som ska hända. Aspergers syndrom brukar också göra att man är bra på att lära sig mycket om sådant man är intresserad av.

Vardagslivet påverkas av Aspergers syndrom men hur mycket det påverkas beror till stor del på omgivningens krav och förväntningar.

Aspergers syndrom är en form av Autism. Det är en funktionsnedsättning som innebär att man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. I vardagen märks autism framförallt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.

Tourettes syndrom innebär att man under en lång tid har så kallade tics, rörelser eller ljud som man upprepar utan att man riktigt kan styra över dem. Ibland har man också tvångskänslor.​

Tvångssyndrom, som också kallas OCD, innebär att man har störande tankar och känslor som kommer fast man inte vill och som ger ångest. Oftast har man också saker man känner att man måste göra, som att tvätta händerna många gånger för att bli av med bakterier.

Bipolär sjukdom innebär att att man i perioder antingen är manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller exempelvis relationer. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen

1177 om Bipolär sjukdom​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ibland känna sig nedstämd, ledsen eller orolig eller att känna hopplöshet är en naturlig del av livet. Om man känner sig nedstämd i flera veckor och samtidigt tappar intresset för sånt som man brukar gilla, sover för lite eller för mycket, har svårt att koncentrera sig, tappar matlusten eller blir lättiriterad kan man behöva få hjälp för att må bättre. ​Att ha en depression är något mer än att vara tillfälligt ledsen och nere.

Fobi är en stark, intensiv och oresonlig rädsla som väcks av till exempel åska, spindlar eller läkarbesök. Det är en rädsla som styrs av en typisk situation eller av ett speciellt objekt.

Om man får en psykos får man en förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.

Ansök om stöd

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig eller muntlig. För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0345- 180 00. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan via telefon.

Här finns stöd och hjälp

Det finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver stöd, hjälp eller behandling på grund av en funktionsnedsättning.

  • Elevhälsa
  • Försäkringskassan
  • Fältsekreterare
  • Habilitering
  • Stöd och service genom LSS

Läs mer om dessa här.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan