Hylte kommun logotyp

Olika sorters boende

När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om en bostad i särskilt boende. Du betalar hyra, omsorgsavgift och en måltidsavgift.

Särskilda boenden

Det finns 3 särskilda boenden i kommunen.

Varje enhet har en matsal och ett gemensamt TV-rum. Där finns personal dygnet runt. I Hylte och Långaryd finns även tillgång till parboende.

Demensboende

Här bor personer med minnesproblematik. Demensboende finns på Sjölunda i Torup samt Malmagården i Hyltebruk. Personal finns dygnet runt.

Korttidsvistelse

Kommunens korttidsboende är beläget på det särskilda boendet, Malmagården, i Hyltebruk. Här kan du bo en kort tid för att återhämta dig efter en sjukhusvistelse eller för att dina anhöriga ska få avlastning. Personal finns dygnet runt.

Växelvård

Du som bor hemma och har regelbundet behov av korttidsboende kan beviljas växelvård. Personal finns dygnet runt.

Parboende

På Malmagården och Höstro finns parboende om ni som makar/sambor har levt tillsammans under lång tid och vill fortsätta bo ihop, även om bara den ena personen har behov av den omsorg som ges på ett särskilt boende.

Detta finns på ditt boende

På särskilt boende och demensboende erbjuder vi dig en lägenhet där säng ingår. Lägenheten inreder du med egna möbler och personliga tillhörigheter. Du har även tillgång till gemensamma lokaler. Om du har behov av det kan du få viss sjukvård av våra sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuteter.

Ansökan

Är du i behov av särskilt boende kontaktar du omsorgsförvaltningens socialsekreterare via Hylte kommuns kontaktcenter 0345-180 00. Målsättningen är att du får ditt beslut inom 8 veckor hemskickat till dig.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan