Hylte kommun logotyp

Miljöfarlig verksamhet

Ska du starta en miljöfarlig verksamhet och vet du om din verksamhet behöver ha tillstånd eller måste anmälas i förväg till samhällsbyggnadskontorets Bygg- och miljöenhet? I miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa vilka verksamheter du behöver ha tillstånd för och vilka som behöver anmälas.

Sök tillstånd eller anmäl verksamhet

Då ska du söka tillstånd

Större miljöfarliga verksamheter (A- eller B-verksamhet enligt miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), som exempelvis avloppsreningsverk eller tillverkningsföretag behöver ha tillstånd som söks hos Länsstyrelsen.

Då ska du göra en anmälan

Mindre verksamheter (C-verksamheter enligt miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Du ska också anmäla din verksamhet om det gäller sanering av föroreningar.

Skicka din anmälan till samhällsbyggnadskontorets Bygg- och miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten startas upp. Enklare anmälningsärenden handläggs ofta snabbare och då får verksamheten startas upp direkt efter att beslut är taget.

Avgift för tillsyn och handläggning

Samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet tar ut en avgift för handläggningen men även en årlig tillsynsavgift för verksamheten. För mindre verksamheter tar bygg- och miljöenheten ut en timavgift istället. Hur mycket avgiften ligger på bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs och verksamhetens omfattning.

Egenkontroll och miljörapport

Vet du vilka krav som ställs på en miljöfarlig verksamhet? Vad behöver du som företagare rapportera in till olika myndigheter och vilka egna kontroller behöver du göra i din verksamhet?

Läs mer om egenkontroll och miljörapport här

Mer information

Ändrar du exempelvis på något i din verksamhet kan du behöva söka tillstånd eller anmäla på nytt. Ska du installera en värmepump eller en cistern eller behöver du hantera förorenad mark eller använda bekämpningsmedel? Nedan knapplänk tar dig vidare till mer information om vilka regler och krav som ställs på dig som har en miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Företagarna Hylte

Ordförande: Linnea Petersson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan