Hylte kommun logotyp

Livsmedel och restaurang

Funderar du på att starta en restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik eller annan verksamhet med livsmedelshantering? I stort sett all livsmedelshantering utanför det egna hemmet ska registreras eller godkännas innan den startar.

Registrera verksamhet

När du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera din verksamhet till samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet senast 14 dagar innan du tänker öppna. Du kan registrera din verksamhet antingen via blanketten nedan eller e-tjänsten.

Om du missar att registrera ditt företag eller startar upp företaget innan du fått godkänt av samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet kan du debiteras en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Läs mer om sanktionsavgifter här.

Fisk- och köttverksamhet

Anmälan av animalieanläggningar som till exempel fiskeanläggningar eller produktionsanläggningar för köttprodukter ska göras till Livsmedelsverket, inte kommunen.

Vatten i din verksamhet

Om din livsmedelsverksamhet använder vatten från egen brunn måste du regelbundet provta och låta analysera vattnet. Det är du som företagare som står för kostnaderna av provtagningen. Mer information om detta finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avgift för tillsyn och handläggning

Samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet tar ut en avgift vid registrering av din livsmedelsverksamhet. Sedan betalas en livsmedelskontrollavgift efter de anmälda eller oanmälda kontrollbesök som bygg- och miljöenheten gör av din verksamhet för att kontrollera att du säljer och serverar säkra livsmedel.

Krav, rapporter och egenkontroller

Det finns en del regler och rutiner som gäller för en livsmedelsverksamhet som du som driver verksamheten ska känna till. Det är du som ansvarar för och ser till att dessa regler följs. Du och din personal ska veta vilka risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat. Det ska finnas tydliga och enkla rutiner som alla medarbetare ska följa.

Läs mer om egenkontroller och rutiner för din livsmedelshantering här.

Mer information

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Företagarna Hylte

Ordförande: Linnea Petersson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan