Hylte kommun logotyp

Lantbruk och djurhållning

Om du ska starta upp en verksamhet inom lantbruk och djurhållning behövs det beroende på hur stor din verksamhet är, en anmälan till samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet i Hylte kommun eller en ansökan till länsstyrelsen.

Tillstånd vid mer än 400 djur

Har du mer än 400 djurenheter klassas din gård, i miljöbalken, som en B-verksamhet och du behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet. Läs mer om hur du söker tillstånd och hur processen ser ut här. Länk till annan webbplats.

Anmälan vid 100-400 djur

Har du mellan 100 och 400 djurenheter klassas din verksamhet som en C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Här kan du läsa mer om A-, B- och C-verksamheter. Länk till annan webbplats.

Skicka din anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningens Bygg- och miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten startas upp. Enklare anmälningsärenden handläggs ofta snabbare och då får verksamheten startas upp direkt efter att beslut är taget.

Inget tillstånd eller anmälan behövs

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Du har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.

Beräkna antal djurenheter

 • 1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko).
 • 6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
 • 3 övriga nöt, sex månader eller äldre.
 • 3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.
 • 10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin.
 • 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
 • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar.
 • 100 kaniner.
 • 100 värphöns äldre än 16 veckor.
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder.
 • 200 slaktkycklingar.
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder.
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder.
 • 10 får eller getter, sex månader eller äldre.
 • 40 lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.

Andra djurarter tex bison, kameldjur – räkna ut det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färskt träck eller urin.

Läs mer på miljohusesyn.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3 och anger vem som har behörighet att använda dem. Alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

Läs mer om bekämpningsmedel här.

EU-stöd

Vill du söka stöd från EU kan du kontakta Länsstyrelsen i Halland. För Länsstyrelsen innebär medlemskapet i EU en möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till de gemensamma reglerna. Länsstyrelsens mest omfattande arbete läggs på stöd till länets jordbruksföretag, men också det långsiktiga miljövårdsarbetet.

Krav, rapporter och egenkontroller

Vet du vilka krav som ställs på en miljöfarlig verksamhet? Vad behöver du som företagare rapportera in till olika myndigheter och vilka egna kontroller behöver du göra i din verksamhet?

Läs mer om krav, regler och egenkontroll här

Avgift för tillsyn och handläggning

Samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet tar ut en avgift för handläggningen men även en årlig tillsynsavgift för verksamheten. För mindre verksamheter tar bygg- och miljöenheten ut en timavgift istället. Hur mycket avgiften ligger på bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs och verksamhetens omfattning.

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Företagarna Hylte

Ordförande: Linnea Petersson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan