Hylte kommun logotyp

Örnaskolans högstadium, Hyltebruk

Bild: Örnaskolans högstadium i Hyltebruk.

På Örnaskolans högstadium finns årskurserna 7-9 med inkluderad anpassad grundskola, med cirka 380 elever. På skolan arbetar vi tillsammans för att göra en skillnad för Hylte kommuns framtid, våra ungdomar. Vi arbetar hårt med ständiga förbättringar och vi utvecklas tillsammans. Där vi med utgångspunkt från behov i vår verksamhet och från forskningen gör insatser för att nå högre måluppfyllelse, bättre trivsel och studiero bland våra elever. På skolan har vi heltidsanställda mentorer som ansvarar för den sociala kontakten med elever och vårdnadshavare. Detta för att våra lärare ska kunna fokusera helt på det pedagogiska uppdraget.

På Örnaskolan vill vi forma harmoniska ungdomar med självförtroende. Vårt mål är att alla elever skall bli godkända i alla ämnen och bli behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. För oss är det viktigt att erbjuda en bra arbetsmiljö för elever och personal. Vi vill ha en skola som präglas av en god stämning med ett gott samarbete mellan ungdomar, personal och föräldrar. Vi tror att ett gott bemötande skapar positiva möten människor emellan. Vi gör skillnad!

Följ ditt barns dagar i skolan

Alla skolor i kommunen använder sig av IST Lärande, en lärplattform, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns dagar på skola och fritidshem.

Anmäl frånvaro eller ansök om ledighet

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att förebygga och stödja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa och består av skolsköterska och skolkurator, men ibland även specialpedagog och speciallärare. Vi hjälper dig med bland annat hälsokontroller, vaccineringar, kostvanor, sömnproblem, rökavvänjning, frågor om sex, stresshantering och självkänsla.

Kontaktuppgifter till skolkurator och skolsköterska finns längre ned på en här sidan.

Tryck här för att läsa mer om elevhälsa på grundskolorna.

Kontakt

Besöksadress

Dalgatan 3

314 32 Hyltebruk

Rektor

Björn Gustafsson

Biträdande rektor

Erik Beus

Skoladministratör

Annika Åkesson

Skolkurator

Veronica Li

Skolsköterska

Sofie Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Emma Vari

Skolmåltiden

Mentor 7A, 8A, 9A

Lotta Gustafsson

Mentor 7B, 8B, 9B

Linn Marklind

Mentor 7C, 8C, 9C

Lukman Mohammad

Mentor 7D, 8D, 9D

Madeleine Winther

Mentor 7E, 8E, 9E

Kushtrim Cuci

Specialpedagog

Cecilia Axelsson

Speciallärare, ansvarig för anpassad skola

Marie Blomqvist

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan