Fiska i Hyltebygden

Fiska

Fiske i Hyltebygden

Hylte är en del av tusen sjöars rike. Här finns många olika sjöar att testa fiskelyckan i och många olika fiskarter att försöka fånga. För att få fiska i Hyltes sjöar krävs fiskekort. Enda undantaget gäller fiske i Nissan där du endast behöver markägarens tillåtelse.

Enligt gammal skrock får man inte önska en fiskare god fiskelycka, så istället önskar vi er i enlighet med traditionen skitfiske!

Söker du djupshavskartor? Det och mer information om våra sjöar hittar du på SMHI:s sida damm- och sjöregister. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskesjöar

Fiske i Nissan

Fiske i Nissan

För att få lov att fiska krävs det antingen tillåtelse från en markägare, alternativt ett fiskekort. Då Nissan inte har något fiskevårdsområde i Hylte kommun, finns det inga fiskekort att köpa och därför får du endast fiska här om du har tillåtelse av en markägare.

Mer information om fiske i Nissan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köp fiskekort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allgunnen och Frillen

Allgunnen och Frillen

Fiskevårdsområdet omfattar Stora Allgunnen, de två Frillesjöarna och ett antal mindre sjöar.

Fiskarter

Abborre, ål, gädda, mört, sutare, ruda och braxen. I Allgunnen förekommer också sik.

Köp fiskekort på Sågknorrens pensionat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köp fiskekort på Kontaktcenter Öppnas i nytt fönster.

Kroksjön

Färda - Kroksjön

Kroksjön, Hallasjön, Sörsjön, Norrsjön, Harasjön, Starrsjön och ån till Unnen.

Fiskarter

Abborre, braxen, gädda, ål och mört.

Köp fiskekort på Unnaryds kiosk och café. Länk till annan webbplats.

Färgensjöarna

Färgensjöarna

Fiskevårdsområde omfattar Stora Färgen, Mellan-Färgen och Södra Färgen, Hallasjön, Holmsjön och Yabergssjön.

Fiskarter

Färgensjöarna är gös, gädda, abborre, braxen, mört, sutare, siklöja, lake och ål.

Läs mer och köp fiskekort. Länk till annan webbplats.

Köp fiskekort på Bexet camping Länk till annan webbplats.

Jällunden

Jällunden

Fiskevårdsområdet omfattar den 870 hektar stora sjön Jällunden.

Fiskarter

Gädda, abborre och ål finns naturligt i sjön, medan gös har planterats in.

Köp fiskekort på Jälluntofta camping Länk till annan webbplats.

Kvarnsjön

Kvarnsjön - Fullhövden

Fiskarter

Abborre, mört och gädda

Fiskekort Ingvar Svensson +46(0)70-699 10 65

Mjälasjöarna

Mjälasjöarna

Fiskevårdsområdet omfattar Kragareds Djupasjö, Glassjön, Nordsjön, Mjälasjön, och Hagasjön.

Fiskarter

Gädda, abborre, mört, gös och ål.

Köp fiskekort i Mjälahult av Anna +46(0)733-83 54 95. Även båt och elmotor finns att hyra.

Rangen

Rangen

Sandsjön

Sandsjön

Fiskarter

Abborre, gädda, braxen, ål, sutare, bäcköring och mört.

Fiskekort Morgan Erixon +46(0)70-522 10 93

Skärshult

Skärshultssjöarna

Jansbergssjön, Stora Skärshultasjön, Lilla Skärshultasjön och Skärsjön.

Fiskarter

Gädda, abborre, sutare, mört och ål. I Jansbergssjön finns dessutom gös.

Köp fiskekort på Kontaktcenter. Öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson för kräftfiskeburar: Sven Martinsson +46(0)72-533 09 09

Stenseboortens fiskevårdsområde

Stenseboortens fiskevårdsområde

Häradssjön-Slisjön, Brassjön och Bogasjön.

Fiskarter

Abborre, gädda, mört och ål.

Fiskekort Patrik Jigsved +46(0)70-666 30 05, Jan-Olof Johansson +(0)70-249 69 36.

Transjön

Transjön - Svansjöns fiskevårdsområde

Fiskarter

Abborre, braxen, gädda, mört, ål och sutare.

Fiskekort Knut Larsson +46(0)702-10 32 73

Yasjön och Nejsjön

Yasjön och Nejsjön

Fiske och boende

Fiskepaket

Fiskepaket Wismens Natur & Fiske

Boende en vecka inkl. båt med utombordare vid sjön Wismen. Extra båt kan hyras. Fiskekort tillkommer.

Stuga Ambjörns Lycka

Stuga Ambjörns Lycka

Vinterbonad stuga vid sjön Wismen. Erbjuder även fiskepaket, vandringspaket, shopping- och hälsopaket.

Wismhult 105, Torup +46(0)70-248 55 81.

Flytvästdepåer

Att tänka på

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen. Men för att få fiska i sjöarna i Hylte kommun behöver du fiskekort. Via länkarna ovan hittar du rätt för att köpa fiskekort i just den sjö du vill fiska i. Nedan följer en lista över vad som kan vara bra och tänka på innan du ger dig ut och fiskar.

  • I Sverige har vi allemansrätt. Det innebär att alla får röra sig fritt i naturen, oavsett förutsättningar. Allemansrätten medför både frihet och skyldighet. Du får till exempel inte störa djurlivet eller bryta av grenar från träd och buskar. Du kan läsa mer om vad som gäller i allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..
  • Ta med en påse eller liknande där du kan samla ihop ditt skräp och matrester, även linor och krokar. Släng påsen i en soptunna eller ta med den hem.
  • Iläggning av båt med dragbil eller trailer ingår inte i allemansrätten, för det krävs markägarens tillstånd.
  • I skyddade områden finns särskilda föreskrifter. Kolla alltid upp vad som gäller för det område som du tänkt besöka. Sjön Bolmen utanför Unnaryd till exempel ligger inom ett vattenskyddsområde, det kan du läsa mer om HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Färdas du på vatten, visa hänsyn genom att inte störa omgivningen med onödigt buller eller höga svallvågor.

Läs mer om fiske på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.