Hylte kommun logotyp

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. På det viset säkras tillgången till dricksvatten i framtiden.​ OBS! Inträffade olyckor i ett vattenskyddsområde ska omedelbart rapporteras till Larmcentralen, telefonnummer 112.

Vattenskyddsområden i Hylte kommun

Bor du inom ett vattenskyddsområde?

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkas. Vissa saker måste du ha tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls.

Arbetar du i ett vattenskyddsområde?

Även för dig som arbetar eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. Reglerna är delvis olika för olika vattenskyddsområden.

Karta över vattenskyddsområden Hylte kommun

Våra vattentäktområden:

Reglerna varierar mellan olika vattenskyddsområden. I Naturvårdsverkets karta över vattenskyddsområden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kan du se gränserna för områdena. Du kan också se vad som gäller för dem genom att klicka på knappen: Detaljerad information. Välj fliken Dokumentation och Föreskrifter.

Kontakta kommunen om du har frågor eller funderingar om vad reglerna innebär.

Vattenskyddsområde Bolmen

Bolmen är en viktig vattentäkt och en ytterst värdefull sjö även för fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur. För att skydda den goda vattenkvaliteten har södra Bolmen förklarats som vattenskyddsområde. Alla som befinner sig inom skyddsområdet måste ta hänsyn till skyddet av vattentäkten och undvika sådant som kan leda till att Bolmen förorenas.

Läs mer om vilka regler som gäller på sydvattens hemsida. Länk till annan webbplats.

Om du vill ansöka om dispans från reglerna är det viktigt att att du ansöker till rätt kommun.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan