Hylte kommun logotyp

Bidrag och stöd

Det finns flera olika stöd att söka för idrottsföreningar, arrangera kulturevenemang eller andra typer av kulturinitiativ. Nedan kan du läsa mer om de olika bidragen och stöden som går att söka.

Föreningsbidrag

Bidrag utgår till idrottsförening som avser att göra investeringar på egna anläggningar eller i sin verksamhet. Bidragets storlek grundas på det man i ansökan presenterar och vill genomföra nästkommande år.

Bidraget ska underlätta och stimulera föreningar att utbilda ledare för sin verksamhet och avser dem som redan är ledare eller kommer att arbeta som ledare eller funktionär i kommunens föreningar.

Bidrag utgår till föreningar som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen.

Bidrag utgår till föreningar med återkommande, organiserad verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. Stödet är baserad på antalet grupptillfällen/sammankomster och antalet deltagande barn/ungdomar.

Årsbidrag till kulturförening ska främja och stödja föreningar/organisationer som bedriver regelbunden, planerad och utåtriktad kulturverksamhet.

Bidraget avser att främja nybildning av lokala föreningar i Hylte kommun. Startbidrag kan beviljas med maximalt 1500 kr till nystartad förening.

Med samlingslokal avses lokal som på en ort inom kommunen hålls öppen och tillgänglig för allmänheten, skolor, lokala föreningar och organisationer. Syftet med bidraget är att skapa och stödja lokala mötesplatser för kommuninvånarna.

Syftet med bidraget är att stödja verksamhet som är till gagn för funktionshindrade eller andra utsatta grupper. Bidrag kan sökas av handikappföreningar och stödorganisationer som bedriver stödverksamhet för personer boende i Hylte kommun.

Bidraget avser att vara ett ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar för deras administration och verksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, ett grundbidrag och ett aktivitetsbidrag.

Ansökan

För att ansöka om föreningsbidrag behöver föreningen vara registrerad i föreningsportalen.

Kulturstöd för arrangemang och projekt

Privatpersoner och juridiska personer kan ansöka om kulturstöd för arrangemang och projekt. Arrangemanget eller projektet ska vara avgränsat från ordinarie verksamhet, ha ett preciserat mål och syfte, ett tydligt start- och
slutdatum samt ha en fastställd budget. Projektet ska genomföras inom Hylte kommun och det ska tydligt
framgå vem som är projektägare.

Läs mer om riktlinjerna för kulturstödet här.

Kulturinitiativ

Rikskommitén Sveriges Nationaldag delar varje år på Nationaldagen ut flaggor och fanor till förtjänta organisationer och enskilda personer. Personer eller föreningar och organisationer I Hylte kommun som tilldelats flagga eller fana mottager denna gåva vid nationaldagsfirandet den 6 juni i hembygdsparken Lindekullen i Hyltebruk. Alla ansökningar ska vara inlämnade före den 1 januari.

Mer information och ansökningsblanketter på nationaldagen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Föreningsansvarig

Mikael Winge

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan