Hylte kommun logotyp

Föreningsportal

I föreningsportalen kan du som företrädare för en förening söka och redovisa bidrag, boka lokaler, registrera närvaro under aktiviteter och hantera uppgifter om föreningen. När du registrerar en förening i föreningsportalen kommer de uppgifter som uppges i portalen också att synas i det offentliga föreningsregistret.

Om du söker en speciell förening kan du söka i vårt föreningsregister. Alla föreningar i Hylte kommun som är anslutna till föreningsportalen är också med i föreningsregistret.

Registrera förening i föreningsportalen

För att registrera en förenings i föreningsportalen behöver en person som företräder föreningen fylla i en fullmakt som föreningsadministratör. Föreningsadministratören är den person i föreningen som har huvudansvaret för föreningens administration i föreningsportalen. Föreningsadministratören får behörighet att hantera föreningens kontaktuppgifter, ansöka och redovisa bidrag, ansvara för närvaroregistrering och boka lokaler.

Föreningens styrelse behöver utse och godkänna vem eller vilka som ska ha behörighet till föreningsportalen. Inloggningsuppgifter till föreningsportalen skickas ut när en fullmakt för föreningsadministratör har skickats in till kultur- och folkhälsokontoret.

För att logga in i föreningsportalen krävs det att föreningsadministratören har mobilt BankID.

Ifylld blankett ska skickas till:
Hylte kommun
Kultur- och folkhälsokontoret
314 80 Hyltebrul

Föreningsregister

När en förening är registrerad i föreningsportalen kommer föreningen att synas i registret. I registret kan du söka bland kommunens anslutna föreningar.

Kontakt

Föreningsansvarig

Mikael Winge

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan