Hylte kommun logotyp

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Att vara beroende av hjälp från andra i vardagen gör att våldet ofta blir osynligt för omvärlden. Det kan vara en anhörig som är förövare men det kan även vara vårdpersonal, färdtjänstchaufför eller andra vårdtagare som utövar våldet.

Stöd och hjälp

För en person med en funktionsnedsättning kan det vara extra svårt att bryta upp från en relation där det förekommer våld, då man många gånger är beroende av våldsutövaren för att klara sin vardag, lever i ett anpassat hem som man har svårt att klara sig utan eller är beroende av hjälp med transport. Det finns stöd och hjälp att få.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan