Hylte kommun logotyp

Våld mot äldre

Äldre kan, precis som andra åldersgrupper, utsättas för försummelse, ekonomiskt utnyttjande, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Försummelsen kan vara såväl aktiv och medveten som passiv och omedveten.

Hur kan våldet se ut?

Situationer där äldre personer utsätts för våld av sin partner kan se olika ut. I en del fall kan personen ha varit utsatt för våld från sin partner under större delen av sitt vuxna liv. I andra fall kan en partner börja utsätta en person för våld först efter det att hen blivit äldre. Personen kan också inleda en ny relation där partnern utsätter hen för våld.

Stöd och hjälp

Att söka hjälp och bryta upp från en relation där man utsätts för våld kan vara svårt oavsett ålder. För den äldre generationen kan det dock finns ytterligare ett hinder i att identifiera handlingar de utsätts för som våld. När en person inte längre är en del av arbetslivet är det lätt att bli isolerad och ensam i en våldsutsatt relation.

Men våldet går inte i pension.

Kontakt

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan