Hylte kommun logotyp

Våld i HBTQ-personers nära relationer

Homo-, bi-, transsexuell eller queerperson (Hbtq-personer) utsätts för samma former av våld i nära relation som heterosexuella och våldets uttryck och mekanismer är ofta desamma.

Hur kan våldet se ut?

Hbtq-personer möter andra typer av våld specifikt kopplade till hbtq-erfarenheter. Det kan exempelvis handla om att våldsutövaren angriper personens identitet genom att nedvärdera och använda bi-,trans- eller homofoba skällsord. Det kan även handla om att våldsutövare hotar med att avslöja sin partners identitet som hbtq-person inför omgivning eller familj, om denne inte lever öppet, för att skrämmas och skaffa sig kontroll. Det förekommer även att personer tvingas dölja att de är hbtq-personer.

Stöd och hjälp

Om familj och omgivning inte känner till att en person lever i en homo- eller bisexuell relation kan det vara extra svårt att söka stöd om personen blir utsatt för våld av sin partner. Även när relationen inte är accepterad av omgivning och familj kan det vara svårt att få det stöd för den som behöver. Det finns stöd och hjälp att få.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan