Hylte kommun logotyp

Om du misstänker att en granne far illa

Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Som granne kan du rädda liv och hjälpa barn till en ljusare framtid.

Knacka på, hämta hjälp, ring polis!

Knacka på!

Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka att knacka för att stoppa pågående våld.

Hämta hjälp!

Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Ring polisen!

Om situationen upplevs akut eller hotfull, ring polisen på 112
Är det inte akut, når du istället polisen på 114 14

Om du är orolig för ett barn

Vid oro för att barn utsätts för våld eller vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg, kontakta socialtjänsten.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan