Hylte kommun logotyp

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på olika sätt. Nedan kan du läsa mer om definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Exempel är flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Pojkar som måste bevaka sina systrar i skolan, eller unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Det kan också handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del som går mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Barnäktenskap

Barnäktenskap innebär att bli tvingad att gifta sig eller ingå äktenskapsliknande förbindelse när man är under 18 år. Detta är olagligt.

Tvångsäktenskap

Tvångsäktenskap innebär att inte själv få möjligheten att välja vem man vill gifta sig med.

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning innebär att skära av eller skada större eller mindre delar av klitoris och/eller blygdläppar är att kontrollera den kvinnliga sexualiteten. Alla former av könsstympning är olagligt och det är även olagligt att förbereda könsstympning samt undanhålla att en könsstympning är utförd.

Om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du få hjälp och stöd.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan