Hylte kommun logotyp

Jobbtorg Hylte

På Jobbtorg Hylte ger vi dig stöd och coachar dig för att du ska komma närmare arbete/studier och egen försörjning. Du kan få hjälp med ditt cv och personligt brev, samt tips och råd om jobbsök och information om utbildningar. Välkommen till oss!

Vad händer när du är inskriven på Jobbtorg?

1. Anvisning till jobbtorg

Efter ansökan om försörjningsstöd görs en grundutredning för att avgöra om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Din närvaro i jobbtorg kommer följas upp.

Att närvara på jobbtorg och att följa din planering är en förutsättning för att eventuellt vara berättigad ekonomiskt bistånd.

2. Välkommen till Jobbtorg och Skills

På jobbtorg får du träffa en handledare och får ett användarkonto i Skills.

3. Digitala jobbsöksaktiviteter

Du arbetar självständigt i Skills med digitala aktiviteter som handlar om jobbsök och cv, samt rådgivning mot arbete/studier.

4. Stöd och hjälp

Du får stöd och hjälp att ta fram cv och personligt brev, samt kunskap om hur du söker jobb.

5. ”SKAPA” - din väg mot arbete

När du är redo för nästa steg får du träffa en arbetsmarknadsutredare. Tillsammans gör ni en kartläggning enligt det
forskningsbaserade arbetssättet ”SKAPA”.

6. Arbetsmarknadsinsatser och arbetsträning

Vårt huvudfokus är att hjälpa dig till arbete eller studier. Vi vet att dina chanser ökar genom att vara i aktivitet och arbetsträning. Utifrån dina delmål får du ta del av olika parallella insatser. Du får även arbetsträna med stöd av en handledare, för att pröva dina arbetsförutsättningar.

Du är på väg mot arbete eller studier. Känns det långt bort? Det behöver inte vara det. Det finns metoder som gör
vägen kortare. ”SKAPA” är en sådan metod.

”SKAPA” hjälper dig och din arbetsmarknadsutredare att se vad du har för styrkor och vad du behöver jobba mer med för att komma närmare arbete eller studier. Det är viktigt att det är tydligt för dig vad som ska hända framöver och vilka steg du behöver ta.

Var tredje månad görs en ny kartläggning enligt metoden för att se hur det går för dig på vägen mot arbete eller studier och egen försörjning

Vad erbjuder vi dig för stöd?

  • Rådgivning mot arbete och studier
  • Hjälp och stöd med ditt CV och personliga brev
  • Tips och råd om jobbsök
  • Information om utbildningar

Du kommer även få träffa en arbetsmarknadsutredare som tillsammans med dig kommer genomföra en kartläggning över din situation och dina förutsättningar. Ni gör även en handlingsplan så att du vet vad som ska hända framöver och vilka steg du behöver ta för att närma dig egenförsörjning. Att följa din handlingsplan är en förutsättning för att eventuellt vara berättigad ekonomiskt bistånd.

Tänk på!

  • Att du aktivt söker arbete.
  • Att du följer din planering och samarbetar med handledare/.arbetsmarknadsutredare
  • Att du är inskriven på arbetsförmedlingen.
  • Att du är tillgänglig så att vi kan nå dig.

Kan du inte komma till Jobbtorg? Informera oss.

Det är viktigt att du meddelar om du är sjuk eller inte kan närvara. Jobbtorg rapporterar frånvaro till försörjningsstöd. Frånvaro kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du inte har möjlighet att komma, skicka ett SMS till : 073-148 94 78

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan