Hylte kommun logotyp

Arbetsmarknadsenheten

Vi hjälper personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden att komma närmre arbete eller studier och egen försörjning. Våra insatser bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för kommunens arbetsmarknadspolitiska anställningar för att komma närmare ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Jobbtorg Hylte

Du som får försörjningsstöd blir inskriven hos oss på Jobbtorg på arbetsmarknadsenheten. Vi ger dig stöd och coachar dig för att du ska komma närmare arbete/studier och egen försörjning.

Arbetsträning

När du arbetstränar får du pröva dina arbetsförutsättningar med stöd av en handledare. Du kan arbetsträna inom flera olika områden, exempelvis inom snickeri, sömnad, lokalvård, trädgårdsarbete eller inom bilverkstad. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån dina förutsättningar.

Din arbetsmarknadsutredare gör regelbundna uppföljningar med dig medan du arbetstränar eller praktiserar, för att säkerställa att din process går enligt plan.

Du kan även få ta del av komptenshöjande aktiviteter som exempelvis fokuserar på jobbsök, CV och personligt brev, personlig utveckling, samt hälsa och välmående.

Är du handläggare? Se nedan inforuta.

Du som är handläggare kan göra en ansökan/anvisning till arbetsträning, arbetsprövning och rehab på Arbetsmarknadsenheten för en individ.

Observera att e-tjänsten nedan är för handläggare inom Arbetsförmedlingen. Som handläggare har du möjlighet att hjälpa till med ansökningar direkt via vår e-tjänst.

Olika typer av anställningar

Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för kommunens arbetsmarknadspolitiska anställningar. Anställningarna är ett sätt att närma sig ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Ett introduktionsjobb är ett jobb hos en privat eller offentlig arbetsgivare, där du får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön.

För vem

Introduktionsjobb är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Du har fyllt 20 år och har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i minst 200 dagar.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet, eller har någon gång de senaste 12 månaderna deltagit i etableringsprogrammet.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år, har en pågående etableringsplan eller har avslutat din etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år och har inom de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Läs mer om introduktionsjobb (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Samtidigt kan din arbetsgivare få ekonomiskt bidrag till din lön.

Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till din arbetsgivare som en kompensation för att arbetsgivaren anpassar jobbet och arbetsplatsen efter dina förutsättningar. Det finns tre typer av lönebidrag:

  • Utveckling i anställning – för att utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera i framtiden.
  • Anställning – för att öka dina möjligheter att få och behålla ett jobb som passar din kompetens och dina färdigheter.
  • Trygghet i anställning – för dig med behov av ett långvarigt stöd för att få och behålla ett jobb.

För vem

Du kan få en anställning med lönebidrag om du är arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Läs mer om lönebidrag (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

För vem

Nystartsjobb är för dig som varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller som ännu inte etablerat dig på arbetsmarknaden.

Läs mer om nystartsjobb (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan