Hylte kommun logotyp

Sysselsättning och hjälp till arbete

Hjälp till personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden att komma närmre arbete eller studier och egen försörjning.