Hylte kommun logotyp

Lättläst: Vatten och avlopp

Eget dricksvatten

Har du egen brunn för dricksvatten?
Då ansvarar du för att kontrollera:

  • kvalitén på vattnet
  • att din brunn är i bra skick.

Enskilt avlopp

Om ditt avlopp inte är anslutet
till kommunens reningsverk,
eller något annat större reningsverk.
Då är det ett enskilt avlopp.

Du ska ansöka om tillstånd
när du ska göra ett nytt avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp

I Hylte kommun finns det 7 reningsverk.
Reningsverken tar emot och renar förbrukat
vatten ifrån alla hushåll som är anslutna
till det kommunala verket.

Du ska ansöka om tillstånd att ansluta
till det kommunala vatten- och avloppsverket.

Mer information

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan