Hylte kommun logotyp

Åtgärdsplan steg ett – modernisering av gatubelysning i Hylte kommun

Bild: En lyktstolpe sticker upp bakom träd där rönnbär hänger ner.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september beslutades att ytterligare 1 miljon kronor ska tillföras i investeringsmedel för 2023. Pengarna ska användas för att snabba upp processen i att modernisera gatubelysning i Hylte kommun. Därmed kommer en del av de sträckor som under våren släcktes ner på grund av säkerhetsskäl att hanteras redan i år.

Igår, den 27 september, på samhällsbyggnadsnämnden presenterade samhällsbyggnadsförvaltningen förslag på ett första steg i planen för att åtgärda föråldrad gatubelysning. De orter där åtgärder föreslås är Jälluntofta, Unnaryd och Rydöbruk. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att åtgärderna ska utföras enligt förvaltningens förslag.

Arbetet med att modernisera och byta ut gatubelysning omfattar endast trästolpar. Nedanstående investeringar uppgår till 1 miljon kronor och finansieras av den ytterligare investeringsbudgeten som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Gatubelysningen på dessa sträckor förväntas vara redo att tändas våren 2024.

Jälluntofta

Jälluntofta är ett av de samhällen som har påverkats mest av att bristfällig gatubelysning behövt släckas. En åtgärdsplan har tagits fram i dialog med Jälluntoftas samhällsförening och med hänsyn till den synpunktsinlämning vilken pågick under augusti i år. I åtgärdsplanen ingår följande:

  • Samtliga släckta gatlampor kommer att bytas ut inom 50-skyltarna i Jälluntofta samhälle.
  • Två nya gatlampor kommer att installeras inom 50-skyltar vid Jälluntofta camping.
  • Sju stycken gatlampor utanför 50-skyltarna, sträckan mellan Jälluntofta och Jäluntofta camping, kommer att avvecklas.

Bolmenvägen, Unnaryd

Samtliga släckta gatlampor kommer att återinvesteras.

Hallandsgatan, Rydöbruk

På den här gatan ska samförläggning med EON genomföras och samtliga släckta gatlampor kommer att återinvesteras.

Fler nyheter och information om gatubelysning:

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.