Hylte kommun logotyp

Gatubelysningen moderniseras

Gatubelysningen finns främst till för att öka trafiksäkerheten. Likväl är den viktig för att skapa en trevlig och tillgänglig miljö. Under 2022 och 2023 har Hylte kommun genomfört en stor inventering för att se över skick och status på gatubelysningen i kommunen. Resultatet har visat att det finns stor potential till att effektivera gatubelysningen både gällande drift och energiförbrukning.

Belysning längs med vägar där både människor och fordon rör sig är viktigt för att du som invånare ska kunna känna dig trygg även de mörkare tiderna på dygnet. Alla lampor som lyser är inte kommunens. Generellt är det trafikverket som ansvarar för belysningen längs med sina vägar och kommunen som ansvarar för gatubelysningen inom och utanför tätorterna. Av tidigare investeringsmedel som avsatts för modernisering av gatubelysning håller just nu över 1000 lampor på att bytas ut till LED-belysning. Det innebär att energiförbrukningen sänks med cirka 80% per lampa. Utbytet innebär också att kostnader för drift och underhåll minskar avsevärt.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 29 mars beslutat att lämna in begäran till kommunfullmäktige om ytterligare investeringsmedel på 8 miljoner kronor för att öka tempot i utbyte till LED-belysning. Utifrån inventeringen har kommunen identifierat sträckor där slitage är av så pass grad att driftsäkerheten inte kan garanteras. För att gamla lampor inte ska bli en säkerhetsrisk har samhällsbyggnadsnämnden även beslutat att släcka utvalda delar av gatubelysningen. Släckningen påbörjas från och med vecka 14 och berör sträckor över hela kommunen. En prioriteringslista kommer att tas fram för att märka ut de sträckor som i enlighet med trafiksäkerhet behöver åtgärdas först.

En sträcka som redan i sommar kommer ingå i ett pilotprojekt för smart belysning är Norra vägen i Unnaryd som går utanför skolan. Längs med den här sträckan kommer smart belysning att installeras. Belysningen har nattsänkning och är närvarostyrd vilket innebär att belysningen dämpas nattetid och att ljusstyrkan ökar automatiskt om en person rör sig i området. Belysningen är även fjärrövervakad vilket innebär att systemet meddelar tekniker om det uppstår något fel. Genom att installera smart belysning kan energiförbrukningen minskas med mer än 80% per lampa och ökar tryggheten för de barn och vuxna som rör sig i området runt skolan.

Har du frågor om arbetet med gatubelysningen är du välkommen att ringa Kontaktcenter på nummer 0345-180 00 eller e-post kommunen@hylte.se.

Agenda 2030

Att byta ut armaturer och lampor till LED-belysning samt installera smart belysning är en del i kommunens arbete med de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

  • 7 Hållbar energi för alla
  • 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • 11 Hållbara städer och samhällen
  • 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Du kan läsa mer om målen och Agenda 2030 på Regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.