Hylte kommun logotyp

Information vid kris

Vid en större olycka eller samhällskris är det viktigt att du vet hur du kan få information eller kontakta olika myndigheter. Vid en kris kan du hitta uppdaterad information på hylte.se, i Hylteappen och på Hylte kommuns facebooksida. Du kan även ringa Hylte kommuns kontaktcenter, 0345-180 00 för att få information.

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en kris, eller en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden.

Vid allvarliga händelser, som exempelvis stora olyckor och katastrofer kan kommunen erbjuda krisstöd till de drabbade och deras närstående som inte är fysiskt skadade. Detta krisstöd kallas POSOM och står för "psykiskt och socialt omhändertagande". Se bifogade dokument längre ner för mer information.

Krisstödet kan kallas in vid allvarliga händelser inom Hylte kommun, men även om kommuninvånare finns med i allvarligare händelser på annan ort eller i ett annat land.

Trygghetspunkter upprättas vid kris av kommunen när det behövs och är en tillfällig lokal som till exempel en skolmatsal eller en gymnastiksal. Kommuninvånarna kan vända sig till trygghetpunkterna vid bland annat behov av information, värme, lättare sjukvård och krisstöd. Det finns även möjlighet att komma i kontakt med polis, ambulans och räddningstjänst.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett larmsystem för att varna människor vid stora olyckor och allvarliga händelser. När ett VMA sänds ut betyder det att något har hänt som allmänheten behöver få ta del av.

VMA består delvis av ett utomhuslarm och dels av meddelande i radio och TV. VMA kan också skickas ut via sms. När du hör utomhuslarmet ska du gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

Tänk på att larmet testas fyra gånger per år, alltid klockan 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.

Sveriges Radio P4 ska delge allmänheten viktig information när samhället drabbas av en kris eller störning.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan