Hylte kommun logotyp

Akut hjälp - kontaktuppgifter i kris

Här har vi samlat alla viktiga kontaktuppgifter som är relevanta för dig som vistas i Hylte kommun. Det finns både telefonnummer och en adress till berörd myndighets webbsida, samt en kort beskrivning på vad kontakten bör handla om.

Kontaktuppgifter

SOS Alarm

Telefon: 112
Webb: sosalarm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Akut hjälp vid nödsituationer

Polisen

Telefon: 114 14
Webb: polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information och anmälan

Vid kriser och olyckor

Telefon: 113 13
Webb: krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationella informationsnumret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Telefon: 0771-240 240
Webb: msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Råd och information vid kris och krig, karta över skyddsrum samt register över frivilligorganisationer.

Giftinformationscentralen

Telefon: 010-456 6700
Webb: giftinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Giftinformation

Region Halland

Telefon: 035-13 48 00
Webb: regionhalland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om hälsa och vård inom regionen

Sjukvårdsupplysningen

Telefon: 1177
Webb: 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rådgivning och hälsoinformation, första hjälpen

Länssytrelsen Hallands län

Telefon: 010-223 50 00
Webb: lansstyrelsen.se/halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regional krisberedskap

Räddningstjänsten i Hylte kommun

Telefon: 0345-180 00
Webb: hylte.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tips och råd för skydd mot översvämning, information om farliga utsläpp med mera

Hylte kommuns kontaktcenter

Telefon: 0345-180 00
Webb: hylte.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information som rör kommunens verksamhet

EON

Telefon: 010-228 33 43
Webb: eon.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Elnät och pågående störningar och avbrott

Sveriges Television Väst

Telefon: 011-21 01 00
Webb: svt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nyhetsrapportering och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Sveriges Radio P4 Halland

Telefon: 011-495 41 00
Webb: sverigesradio.se/halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nyhetsrapportering och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan