Hylte kommun logotyp

Felanmälan

Anmäl fel eller brister på gator och offentliga platser via den digitala tjänsten FixaMinGata. Vid akuta händelser är det viktigt att du ringer till oss på kommunens Kontaktcenter eller beredskapen (kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan).

FixaMinGata: felanmälan digitalt

Via FixaMinGata kan du när som helst på dygnet rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som behöver underhållas, lagas eller iordningställas. Du hittar e-tjänsten nedan men du kan även komma åt den snabbt och smidigt via Hylteappen eller genom att skriva: hylte.fixamingata.se Länk till annan webbplats. i din webbläsare.

Tänk på att alltid ange en korrekt positionering på kartan, en beskrivning som klargör problemet samt bifoga gärna ett foto.

Du kan felanmäla i följande kategorier:

 • Hushållsavfall
 • Gatubelysning (klicka här för att se prioritetsordning)
 • Gång- och cykelbana
 • Hållplats
 • Dagvattenbrunn
 • Lekplatser
 • Nedskräpning
 • Park
 • Träd, buskage och skog
 • Vatten och avlopp
 • Vinterväghållning
 • Vägar (Riksvägar/Trafikverket)
 • Vägar och gator
 • Vägmärken och skyltar
 • Återvinningsstationer
 • Badplatser
 • Leder och motionsspår
 • Övrigt

Om du vet att en väg är Trafikverkets väg så ska du välja kategori "Vägar (Riksvägar/TrV)" oavsett vilket problem det är, då kommer rapporten gå direkt till Trafikverket.

När blir felet lagat?

Vi åtgärdar anmälda fel olika snabbt beroende på hur allvarliga de är. Via kartan i tjänsten FixaMinGata kan du se vilken status felen har och om de är åtgärdade.

För att vi ska kunna administrera din felanmälan behöver du lämna personuppgifter som vi sedan hanterar. Dina uppgifter hanterar vi med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här

Felanmälan vid akuta händelser

Felanmälan via telefon utanför ordinarie kontorstid (kl. 08.00-16.30) görs endast vid akuta händelser som rör vatten och avlopp.

Kontakt

Hylte kommuns kontaktcenter

Kontakt under ordinarie kontorstid.

VA beredskap

Gäller kommunalt vatten och avlopp.

Sandahlsbolagen beredskap

Gäller enskilda avlopp.

Hyltebostäder beredskap

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan