Hylte kommun logotyp

Felanmälan

Hittar du fel eller brister på offentliga platser? Vi vill ta del av dessa så att vi kan göra vårt bästa för att åtgärda felen. Du kan anmäla fel och brister via e-tjänsten nedan.

När du skickat in din felanmälan handläggs den av berörd förvaltning. Om du önskar svar måste du ange hur du vill bli kontaktad, men du kan även välja att vara anonym.

Vill du inte skicka in en felanmälan via e-tjänsten kan du ringa till kommunens kontaktcenter, 0345-180 00.

Vad kan jag felanmäla?

 • Skadegörelse
 • Nedskräpning
 • Trasig gatubelysning
 • Gator/hål i vägen
 • Avvikande färg på dricksvattnet
 • Hushållssopor och slam
 • Dålig vinterväghållning
 • Träd/buskar som ger skymd sikt
 • Lekplatser/parker
 • Gång- och cykelvägar, motionsspår
 • Skrotbilar
 • Badplatser

Felanmälan utanför ordinarie kontorstid

Felanmälan via telefon utanför ordinarie kontorstid görs endast vid akuta händelser som rör vatten och avlopp.

Kontakt

Hylte kommuns kontaktcenter

Kontakt under ordinarie kontorstid.

VA beredskap

Gäller kommunalt vatten och avlopp.

Sandahlsbolagen beredskap

Gäller enskilda avlopp.

Hyltebostäder beredskap

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan