Hylte kommun logotyp

Gatubelysning

I våra samhällen som räknas som tätort ska gator och allmän platsmark ha god, trygg och säker belysning som är anpassad till platsen. Det ska finnas belysning som kopplar ihop bebyggelse och hållplatser för kollektivtrafik. Dessutom ska det finnas belysning vid aktivitetsmiljöer och lekplatser, både för att människor ska känna sig trygga och för att det ska vara enklare att vara aktiv under den mörka årstiden.

Varför lyser inte all gatubelysning?

Under 2022–2023 har Hylte kommun tillsammans med elbolaget Vattenfall genomfört en översyn av kommunens gatubelysning. Flera sträckor bedöms vara i behov av modernisering. Viss belysning visade brister såpass omfattande att samhällsbyggnadsnämnden, den 29 mars 2023, beslutade om direkt nedsläckning eftersom den bedömdes kunna bli en säkerhetsrisk.

Under höst/vinter 2023 påbörjas arbetet med att åtgärda gammal gatubelysning.

Drift och underhåll

Gatubelysningens drift och underhåll sköts av Hylte kommuns upphandlade entreprenörer. Två gånger om året kontrolleras all gatubelysning som kommunen ansvarar för och trasiga lampor byts ut och andra eventuella skador repareras. Vid dessa arbeten är gatubelysningen tänd även på dagen.

Felanmälan och prioritering

Vill du lämna en felanmälan om trasig belysning kan du göra det på e-tjänsten nedan. När du anmäler en trasig lampa via e-tjänsten, tänk på att alltid ange en korrekt positionering på kartan, en beskrivning som klargör problemet samt bifoga gärna ett foto.

Prioriteringsordning vid trasig belysning

  1. Fel som innebär el- eller personfara eller trafiksäkerhet – åtgärdas snarast
  2. Fel där lampor över ett stort område har slocknat - åtgärdas inom fem arbetsdagar
  3. Fel på flera lampor i rad - åtgärdas inom tio arbetsdagar
  4. Enstaka släckta lampor - åtgärdas två gånger per år

Felanmäl gatulampa hos Trafikverket

Trafikverket ansvarar generellt sätt för belysning på de större vägarna. Titta om gatubelysningen är uppmärkt med gul tejp då är det Trafikverkets stolpe och felanmälan ska ske dit.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan