Hylte kommun logotyp

Gatubelysning

Drygt 3000 gatlampor lyser upp Hylte kommun på kvällar och nätter. Gatubelysningen tänds och släcks via ett ljusrelä som styrs av hur ljust alternativt mörkt det är utomhus.

Varför lyser inte all gatubelysning?

Under 2022–2023 har Hylte kommun tillsammans med elbolaget Vattenfall genomfört en översyn av kommunens gatubelysning. Flera sträckor bedöms vara i behov av modernisering. Viss belysning visade brister såpass omfattande att samhällsbyggnadsnämnden, den 29 mars 2023, beslutade om direkt nedsläckning eftersom den bedömdes kunna bli en säkerhetsrisk.

Under höst/vinter 2023 påbörjas arbetet med att åtgärda gammal gatubelysning.

Kontroll av kommunens gatubelysning

Två gånger om året kontrolleras all gatubelysning som kommunen ansvarar för och trasiga lampor byts ut och andra eventuella skador repareras. Vid dessa arbeten är gatubelysningen tänd även på dagen.

Felanmäl gatulampa hos kommunen

Kommunen äger och ansvarar för belysning på gator, gång- och cykelvägar och motionsspår. Trasiga lampor kan även åtgärdas mellan de två årliga översynerna om åtgärden bedöms som akut. Detta kan ske om den trasiga lampan är i anslutning till ett övergångsställe, vid en korsning eller om det är tre lampor eller fler på rad som inte fungerar.

Om du upptäcker en trasig gatulampa och är osäker på vem som ansvarar för underhållet kan du titta efter om stolpen är uppmärkt. Saknas gul tejp och märkning så ska anmälan göras till kommunen.

Felanmäl gatulampa hos Trafikverket

Trafikverket ansvarar generellt sätt för belysning på de större vägarna. Titta om gatubelysningen är uppmärkt med gul tejp då är det Trafikverkets stolpe och felanmälan ska ske dit.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan