Hylte kommun logotyp

Ansök om serveringstillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du i de flesta fall ett serveringstillstånd. Nuvarande alkohollag, som trädde i kraft den 1 januari 2011, reglerar vad som gäller för försäljning och servering av alkoholhaltiga drycker.

Tillstånd för allmänheten

Tillstånd för slutet sällskap

Du som erbjuder catering för slutna sällskap kan få stadigvarande serveringstillstånd om lokalerna där serveringen äger rum - för varje tillfälle - godkänts av kommunen. Cateringverksamhet ska också ha eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.

Inget tillstånd behövs

Serveringstillstånd behövs inte om samtliga krav nedan är uppfyllda:

 • Det är ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.
 • Serveringstillstånd behövs inte heller på särskilda boenden, till exempel äldreboenden.

Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest.

Bifoga i ansökan

För att din ansökan ska anses vara komplett behöver du lämna in ett antal olika dokument enligt följande.

Kunskapsprov

Du måste göra ett kunskapsprov för att visa att du har tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Kunskapsprovet görs på kommunens Bygg- och miljöenhet.

Avgift för tillsyn och handläggning

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats serveringstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av samhällsbyggnadsnämnden. Bygg- och miljöenheten ansvarar också för registrering och tillsyn av folkölsförsäljning.

Frågor och svar

Notera att du inte automatiskt får rätt till uteservering för att du har serveringstillstånd för uteservering. Uteservering kräver också tillstånd från markägaren.

Du ska vara lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd. Du ska ha kunskap om alkohollagen och kunna visa detta genom godkänt kunskapsprov.

Din verksamhet ska vara säker ur brandsynpunkt, ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Restaurangen ska ha ett eget kök och erbjuda en varierad meny. Vid tillfällig alkoholservering är kraven på lokal och matutbud något lägre.

Din ansökan kan avslås av alkoholpolitiska skäl även om övriga krav är uppfyllda.

Prövningsavgiften beror på vilket tillstånd du ansöker om. En avgift tas även ut för kunskapsprovet. För den tillsyn som görs tas en tillsynsavgift ut.

Normal handläggningstid är 3 månader från det att ansökan anses vara komplett.

Alkohollagen och kommunens riktlinjer reglerar vad som gäller vid alla typer av serveringstillstånd. Riktlinjerna reglerar även serveringstider, serveringslokal, uteservering med mera:

 • Serveringen av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet.
 • Servering av alkoholdrycker får inte ske till personer under 18 år.
 • Ordning och nykterhet ska vara god i och utanför lokalen/området för serveringen.
 • Lagad eller tillredd mat ska kunna serveras. Lättdrycker ska finnas.
 • Serveringsansvarig person ska finnas på serveringsstället.
 • Inköp av alkoholdrycker får endast ske från Systembolaget eller partihandlare.
 • Marknadsföringen av alkohol får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till att dricka.

Kommun och polis gör tillsyn på de verksamheter som har serveringstillstånd. Om reglerna inte följs kan kommunen besluta om erinran, varning eller återkallelse av tillstånd som påföljd.

Den som säljer alkohol i strid med reglerna kan dömas för brott mot alkohollagen till böter eller fängelse.

Alla förändringar i verksamheten ska anmälas till kommunens bygg- och miljöenhet, till exempel ombyggnad av serveringslokal eller nya serveringsansvariga. Även betydande förändringar av ägarförhållandena och upphörande av verksamheten ska anmälas. Om det sker förändringar i bolaget som exempelvis nya ägare.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan