Hylte kommun logotyp

Alkohol

Här kan du som vill sälja eller servera alkohol läsa mer om tillståndsfrågor och serveringsbestämmelser. Servering av spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck får bara göras av dig som har serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Ansök om serveringstillstånd

Ska du servera alkohol i din verksamhet ska du ansöka om serveringstillstånd hos kommunen. Bygg- och miljöenheten handlägger din ansökan enligt reglerna i alkohollagen och kommunens riktlinjer. Därefter beslutar samhällsbyggnadsnämnden om att bevilja eller avslå ansökan om serveringstillstånd.

Serverar du folköl ska du anmäla detta till kommunen, kontakta Bygg- och miljöenheten via Kontaktcenter, 0345-180 00.

Regler för alkoholservering

Alkohollagen är en social skyddslag med syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Alkoholpolitiska hänsyn har företräde framför näringspolitiska. Servering av alkoholdrycker ska ske enligt reglerna i alkohollagen, föreskrifter och kommunens riktlinjer. Läs mer i Alkohollagen här Länk till annan webbplats.

Avgift för tillsyn och handläggning

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats serveringstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av samhällsbyggnadsnämnden. Bygg- och miljöenheten ansvarar också för registrering och tillsyn av folkölsförsäljning.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Kommun, polis, krögare och ordningsvakt samverkar i ett nätverk som varje år erbjuder utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare och övrig personal som serverar alkoholdrycker eller på annat sätt ansvarar för ordning, nykterhet och säkerhet på serveringsstället. Utbildningen ger ökade kunskaper om alkohollagen, sociala och medicinska effekter av alkohol och konflikthantering.

Läs mer om utbildningen på Ansvarsfull Alkoholservering i Halland Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan