Hylte kommun logotyp

Hushålls-, mat- och trädgårdsavfall

Från den 1 januari 2024 kommer en ny lag som innebär att det blir obligatoriskt för privatpersoner och verksamheter att sortera ut och skilja matavfall och förpackningar. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall.

Restavfall (hushållssopor)

Dina brännbara hushållssopor, som inte är förpackningar eller matavfall, ska slängas i det gröna sopkärlet. Allt avfall som slängs i det gröna kärlet måste vara förpackat, exempelvis i en påse. Inget material slängs löst i kärlet. Detta ska du slänga i den gröna tunnan:

 • Toalettartiklar
 • Städartiklar
 • Trasiga kläder och skor
 • Kuvert, kassett och videoband
 • Kattsand och spån från smådjursburar i sluten påse
 • Fimpar och snus

Bioavfall/Matrester som slängs i det bruna kärlet

Ditt bioavfall ska slängas i den bruna soptunnan. Detta klassas som bioavfall:

 • Frukt och grönsaksskal
 • Kaffesump
 • Tepåsar
 • Kycklingben
 • Köttben
 • Fisk och skaldjursrens
 • Äggskal och brödrester
 • Hushållspapper och pappersservetter

Använd de papperspåsar du har fått tillsammans med en påshållare. Observera att du endast får använda de bruna papperspåsarna till bioavfall. Du får exempelvis inte använda Halmstads gröna plastpåsar.

Har du slut på bruna avfallspåsar?

Påsarna är gratis och du kan få tag på dom enligt nedan:

 • Hämta påsar på Borabo återvinngscentral eller i kommunhusets kontaktcenter.
 • Beställ påsar via Sandahls kundservice. Påsarna lämnas vid nästa tömning av kärlen.

 • Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt.
 • Lägg papperspåsen på den lilla hyllan i det bruna kärlet. Låt påsen med matavfall torka på hyllan innan du lägger ner den i kärlet. Det gör att påsen inte fryser fast i kärlet på vintern och ger en bättre hygien på sommaren.
 • Byt papperspåse ofta, även om den inte är full.
 • Torrskala grönt. Lyft upp påshållaren med den bruna påsen på diskbänken och skala lök, sallad och annat direkt i påsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du blanda i tidningspapper, hushållspapper eller rivna äggkartonger.
 • Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Om det dröjer flera dagar tills nästa sophämtning kan du förvara skaldjursresternai frysen så länge.
 • Skölj ur hela det bruna kärlet ordentligt med vatten, inga rengöringsmedel behövs.
 • Ställ kärlet så skuggigt som möjligt.
 • Lite ättika runt kanterna och på botten ger en fräsch doft och håller flugorna borta. Kärlet är dubbelbottnat så matavfallet blir inte fuktigt.
 • Det går även bra att strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna och i botten av kärlet, för att minska antalet flugor.

 • Använd alltid den ventilerade påshållaren i köket.
 • Låt vått matavfall rinna av så det är så torrt som möjligt när det läggs i bruna påsen.
 • Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet.
 • Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Gör rent kärlet och pröva att lägga lite tidningspapper i botten.
 • Om matavfallspåsarna har frusit fast, ruska på kärlet när du drar fram det för tömning.
 • Slå lite lätt på påsarna eller peta loss dom med exempelvis en sopkvast om påsarna frusit fast.
 • Sätt in kärlet i garaget en stund om påsarna har frusit fast och göra sedan rent det.

Lämna förpackningar

Hylte kommuns återvinningsstationer ska du lämna kartong, papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas, träförpackningar (från 2024), förpackningar av textil, keramik och porslin (från 2024).

Bioavfall som slängs på återvinningscentral

Trädgårdsavfall som grenar, kvistar, löv och gräsklippsavfall slängs på Borabo återvinningscentral. Vill du hellre kompostera trädgårdsavfallet kan du göra detta och det behövs ingen anmälan eller tillstånd från kommunen.

Företag: bioavfall och förpackningar

Vill du läsa mer vad som gäller för dig som har en verksamhet som hanterar bioavfall och förpackningsavfall? Vet du om att du behöver lämna en anmälan till kommunen för att få ett renhållningsabonnemang plus ett brunt kärl?

Kompostering av hushållsavfall

Att kompostera hushållsavfallet ger dig fin näring åt trädgårdens växter. För att kompostera hushållsavfall finns en del krav som måste uppfyllas:

 • En skriftlig ansökan skickas till kommunen
 • En ändamålsenlig varmkompostbehållare som är skadedjurssäker ska användas
 • Kompostbehållaren måste placeras, underhållas och skötas så att olägenheter som lukt och skadedjur inte uppstår
 • Du måste själv ta hand om kompostjorden

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall i en varmkompost ska du anmäla det till samhälssbyggnadsnämnden via nedan blankett.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan