Hylte kommun logotyp

Insamling av förpackningar

Det ska vara lätt att göra rätt när det handlar om att samla in förpackningar. För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in.

Från den 1 januari 2024 tar Hylte kommun över ansvaret att samla in förpackningar från hushållen. Dessutom måste insamlingen vara nära fastigheterna för alla hushåll från och med den 1 januari 2027.

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt - när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Vilka förpackningar gäller det?

Det gäller förpackningar från hushållen som består av:

  • kartong
  • papper
  • plast
  • metall
  • färgat och ofärgat glas
  • träförpackningar (från 2024, vid återvinningscentralerna)
  • förpackningar av textil, keramik och porslin (från 2024, vid återvinningscentralerna)

Töm förpackningen

Se till att förpackningarna är tömda från innehållet, som exempelvis kvarvarande matrester, men även annat avfall. När du gör detta möjliggör du en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

Här slänger du förpackningen

Förpackningen slänger du på någon av återvinningsstationerna i kommunen, eller på återvinningscentralen Borabo.

Vad händer och när?

  • 1 januari 2024: Hylte kommun får ansvar att samla in förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunen ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära och även insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Fastighetsnära insamling

Regeringen har beslutat om en ny lag som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Senast 1 januari 2027 ska insamling av papper, plast, glas och metall finnas fastighetsnära.

Inriktning och utredning

Med anledning av den nya lag som regeringen har stiftat har Hylte kommun utrett förutsättningarna för att gå med i SÅM (Samverkan Återvinning Miljö). SÅM är ett kommunalförbund bestående av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall.

Beslut om inträde, samt när inträdet i så fall ska ske, kommer fattas av kommunfullmäktige hösten 2024.

Två fyrfackskärl

Om Hylte kommun går med i SÅM kommer alla villor och fritidshus att få två stycken 370-liters kärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. Systemet gör att du som invånare kan sortera matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar direkt i dina kärl nära bostaden och få detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Skrymmande förpackningar kommer även fortsättningsvis samlas in på återvinningsstationer och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil o. dyl.) på återvinningscentralen.

Vanliga frågor och svar

Senaste statistiken visar att två tredjedelar av alla förpackningar återvinns till nya produkter - men återvinningen kan bli ännu bättre eftersom en tredjedel fortfarande hamnar i restavfallet och går till energiåtervinning. Det är inte bästa miljönyttan.

När man materialåtervinner en plastförpackning halveras klimatavtrycket jämfört med om den slängs i soppåsen och går till förbränning. Men idag slängs hälften av all plast i soppåsen i stället för i plaståtervinningen. Det leder till onödiga klimatutsläpp. Om varje svenskt hushåll återvinner en extra plastförpackning i månaden kan koldioxidutsläppen minska motsvarande utsläppen från 1 200 bensindrivna bilar per år.

Och visste du att papper kan bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst? Därför är det så viktigt att vi återvinner förpackningar i stället för att slänga dem i soppåsen.

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, s k "fastighetsnära insamling". Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. Win-win-win.

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis används på sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

Papper och kartong, plast och metallförpackningar och färgat och ofärgat glas, samt mat- och restavfall sedan tidigare. Många kommuner erbjuder också insamling av tidningar nära bostaden.

Till dess att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, kanske även därefter för insamling av skrymmande förpackningar och som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen.

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så nej, det ska inte påverka avfallstaxan.

Kontakt

Besöksadress

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan