Hylte kommun logotyp

Anpassad gymnasieskola

När, hur ansöker jag om skolskjuts?

Du ska ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår eller vid förändrade förutsättningar. Ansökan kan göras när som helst under året, men för att garantera skolskjuts från och med skolstarten ska ansökan vara inne senast den 1 juli för året då ansökan gäller.

Handläggningstid för beslut under läsåret är upp till 4 veckor. Beslut gällande ansökan inför nytt läsår meddelas senast den 5 augusti.

Olika typer av skolskjuts

  • Om ditt barn klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik får ditt barn ett resekort. Läs mer och ansök om resekort här.
  • Om ditt barn inte klarar resor med allmän kollektivtrafik ska ansökan om färdtjänst göras till Region Halland. Egenavgiften för resorna bekostas av hemkommunen genom att eleven ansöker om ett resekort.
  • Om ditt barn inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna med särskild upphandlad skolskjuts och ansökan görs i e-tjänsten nedan.

Har ditt barn rätt till skolskjuts?

Barn som går i anpassad gymnasieskola som uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet har rätt till skolskjuts.

Avståndet från hemmet till skolan ska vara mer än:

  • 6 km för elev i anpassad gymnasieskola

Barn med funktionsnedsättning kan få kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avstånd. En bedömning görs av skolchefen för att se om funktionsnedsättningen påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan.

Om ni som vårdnadshavare inte längre bor tillsammans men ert barn bor lika mycket hos er båda, har ert barn ett växelvis boende och kan ha rätt till skolskjuts. Ni ska i så fall båda två vara folkbokförda i Hylte kommun.

Uteblir från ordinarie skolskjuts

Om ditt barn inte ska åka med ordinarie skolskjuts är det viktigt att du meddelar detta till entreprenören som utför skolskjutsen.

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga genom förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Läs mer om hur du överklagar här.

Senast uppdaterad av: Linnéa Ericsson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan