Hylte kommun logotyp

Resekort och kontantersättning gymnasieskola

När, hur ansöker jag om skolskjuts?

Ansökan görs inför varje läsår och för att garantera resekort från skolstart ska ansökan vara inne senast 1 augusti samma år.

Resekort

Berättigad till resekort är den som:

  • är folkbokförd i Hylte kommun
  • studerar heltid på en gymnasial utbildning och är under 20 år
  • har minst sex (6) km resväg mellan folkbokföringsadress och skola
  • har rätt till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395)

Resekort erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Elev som är folkbokförd i Hylte kommun, har minst sex kilometer till skolan och är elev på Hylte gymnasieskola behöver inte ansöka om resekort.

Från och med år 2023 kommer resekorten endast att finnas digitalt. Läs mer om hur du laddar ner Hallandstrafikens app och hur du använder den här: Ladda ner appen (hallandstrafiken.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontantersättning för dagliga resor

Kontantersättning söks inför varje nytt läsår och kan göras närsomhelst under året, men betalas inte ut retroaktivt. Kontantersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.

Kilometerersättning

Elever som har med än 6 km till närmsta hållplats kan ansöka om kilometerersättning för kostnaden för resan till hållplatsen. Ersättningen motsvarar som högst 1/30 av ett basbelopp.

Reseersättning

Om kollektivtrafikens utbud av turer och linjer innebär att eleven inte kommer i tid till utbildningen eller inte tar sig hem från skolan kan eleven ansöka om reseersättning (väntetider räknas dock inte). Du som elev kan inte få reseersättning samtidigt som du har ett resekort. Ersättningen motsvarar kostnaden för ett resekort.

Skolskjuts vid funktionsnedsättning

En elev i gymnasieskolan kan ha rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till elevens tillfälliga funktionsnedsättning. Varje fall prövas individuellt.

Elever som studerar på gymnasieskola och på grund av funktionshinder, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel, kan ha rätt att söka färdtjänst.

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga genom förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Läs mer om hur du överklagar här.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan