Hylte kommun logotyp

Landeryds skola

Landeryds skola är en liten och mysig F-6 skola. Att skolan är liten gör att alla, elever och personal, lär känna varandra väldigt väl. På skolan arbetar man i familjegrupper med en pedagog och åtta elever i åldersblandad grupp. Skolans utformning och storlek skapar en genuin och stark sammanhållning.

Bild: Landeryds skola.

Fritidshem

På skolan finns fritidshemmet Linnås där barnen erbjuds olika aktiviteter som exempelvis ateljé, spel och pussel.

Följ ditt barns dagar i skolan

Alla skolor i kommunen använder sig av IST Lärande, en lärplattform, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns dagar på skola och fritidshem.

E-tjänster

Kontakt

Besöksadress

Skolvägen
314 94 Landeryd

Rektor

Maria Gull Erlandsson

Skoladministratör

Camilla Svensson

camilla.svensson@hylte.se

Skolsköterska/MLA

Emma Gummesson

Skolkurator

Marie Östlund

Förskoleklass

Åk 1-3 (modul)

Åk 4-6

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan