Hylte kommun logotyp

Lägg in evenemang

Är du en förening, företag eller annan arrangör som vill att ert evenemang ska synas i kalendern? Du fyller själv i all information om evenemanget och lägger upp det. Sedan är det bara att vänta på att en moderator godkänner evenemanget innan det syns i kalendern.

Evenemang som publiceras i evenemangskalendern visas på hylte.se, visithylte.se och i Hylteappen.

Skapa konto

Vi rekommenderar att du skapar ett konto i evenemangskalendern om du planerar att lägga upp evenemang mer än en gång i kalendern. När du skapar ett konto sparas de kontaktuppgifter du som arrangör vilket gör det möjligt för besökare att enklare kan komma i kontakt mer er.

När du registrerar ett konto i evenemangskalendern ska du uppge namn, e-post och telefon till den organisation som är arrangör. De kontaktuppgifter du anger kommer att synas offentligt i evenemanget för att besökare enklare ska kunna komma i kontakt med arrangören.

Regler och vanliga frågor

 • Evenemanget måste, helt eller delvis, äga rum i Hylte kommun.
 • Evenemanget ska registreras en vecka innan det äger rum.
 • Evenemang registreras på egen hand via formulär på www.kalender.hylte.se. Efter registrering kommer
  evenemanget att placeras i kö och måste godkännas av en moderator innan det syns på webbplats och app. Inlämning via personliga besök, e-post eller telefon godtas inte.
 • Avser du att publicera du mer än ett arrangemang per år ska du skapa ett konto på www.kalender.hylte.se.
 • Ett evenemang är en tillställning som arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat.
 • Hylte kommun granskar inskickade evenemang innan de publiceras och har rätt att neka publicering, att göra
  eventuella justeringar i inskickad text och bild samt att ändra kategori.
 • Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper.
 • Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte.

Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till. Evenemang får inte i första hand rikta sig mot personer som är medlemmar i exempelvis föreningen som anordnar arrangemanget. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.

Evenemanget ska också vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och slutdatum. Kurser/utbildningar av "prova-på"-karaktär godkänns, likaså aktiviteter som guidade visningar och temaaktiviteter. Även säsongsbaserade öppettider som gäller hos till exempel loppisar och sommarcaféer.

Föreningar, företag, organisationer eller andra som har ett planerat evenemang som ska ske inom Hylte kommun kan lägga upp det i evenemangskalendern.

Innan evenemanget syns offentligt behöver en moderator godkänna den information du lagt upp. Det kan därför ta en liten stund innan evenemanget dyker upp i kalendern. Lägger du upp ett evenemang på en helgdag kan det dröja till nästkommande vardag innan det godkänns. Skulle moderatorn upptäcka några problem kommer du att bli kontaktad.


På hylte.se, visithylte.se och i Hylteappen.

Frågor om kalendern?

Kommunikation

Är ditt ärende brådskande? Du kan även nå kommunikation på telefon genom att ringa Kontaktcenter på 0345-180 00.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan