Hylte kommun logotyp

Hemsjukvård

För att få kommunal hemsjukvård och få vård och hjälp i hemmet av kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska måste du ha behov av hemsjukvård. Du kan få tillgång till hemsjukvård om du inte själv eller med hjälp kan ta dig till vårdcentralen. Har du behov av hemsjukvård? Då vänder du dig till din vårdcentral. De kontaktar sen den kommunala hälso-och sjukvården. Det är kommunens legitimerade personal som bedömer och beslutar om du har behov av hemsjukvård.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård och rehabilitering/habilitering som utförs i ditt hem. Det kan exempelvis vara hjälp med mediciner och/eller träning. Det är kommunens sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdpersonal som utför hemsjukvård. Region Halland ansvarar för läkarmedverkan.

För att du skall kunna få hemsjukvård under tillfällig vistelse hos oss krävs att du har hemsjukvård i din hemkommun. Din hemkommun ska då göra en beställning om hemsjukvård för din räkning till Hylte kommun, inte du som enskild person.

Sjukskötersketeamet

Sjuksköterskan kan hjälpa dig med läkemedelshantering, förskrivningar av inkontinenshjälpmedel, omläggningar, nutritionsbehandlingar, förebyggande vård, stöd att hantera behandlingsrekommendationer från din läkare och/eller sjuksköterska, Vi arbetar med personcentrerad vård utifrån dina behov som kan leda till ökad självständighet.

Kommunrehab

I kommunen finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter och syn- och hörselinstruktör som arbetar med rehabiliterande verksamhet i samverkan med övrig vårdpersonal. Utöver deras specifika ansvarområden så hjälper arbetsterapeuten och fysioterapeuten även till med att ge råd och stöd i förflyttningssituationer samt håller utbildning i allmän förflyttningsteknik till vårdpersonal.

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning av hur du klarar din vardag utifrån dina förmågor och aktivitetsproblem. Aktiviteter som du fyller din dag med och som du har svårt att genomföra kan arbetsterapeuten tillsammans med dej finna lösningar för, så att du förblir så självständig som möjligt utifrån dina mål. Det kan vara anpassningar i hemmet med olika hjälpmedel eller genom bostadsanpassning samt träning i olika aktiviteter gällande personlig vård, hemmet och fritiden.

Är du i behov av stöd kontaktar du omsorgsförvaltningens socialsekreterare via Hylte kommun, kontaktcenter 0345-180 00

Fysioterapeut, tidigare kallade sjukgymnaster, i kommunen ansvarar för bedömning av den individuella fysiska förmågan, till exempel gång eller andra förflyttningar. De bedömer också förutsättningar och funktioner för att du ska förbli så aktiv som möjligt i vardagen, då till exempel styrka, rörlighet eller kondition kan behöva tränas upp och lägger därefter upp träning som kan göras självständigt eller tillsammans med vårdpersonal efter din individuella förmåga och de mål som ni sätter upp tillsammans. Fysioterapeuten provar ut också hjälpmedel för gående, stående och träning.

Du som har en synskada, syn/hörselskada eller dövblindhet, kan kontakta syn- och hörselinstruktören i kommunen. Instruktören hjälper till med kontakter till olika instanser och kan tipsa om olika hjälpmedel och ger träning i att använda dina hjälpmedel rätt. Du får också hjälp med olika knep som kan göra hemmiljön bättre anpassad vid olika syn- och/eller hörselbesvär.

Instruktören kan hjälpa dig till en aktivare och mer självständig vardag genom att stötta dig med:

  • Träning i den dagliga livsföringen
  • Träning i förflyttning
  • Upplysning och utprovning av hjälpmedel
  • Träning med hjälpmedel
  • Motivation till rehabilitering
  • Information om samhällsservice

Är du i behov av stöd kontaktar du omsorgsförvaltningens socialsekreterare via Hylte kommun, kontaktcenter 0345-180 00.

Hjälpmedel

Hjälpmedel är till för att bibehålla eller öka din självständighet. Vanliga hjälpmedel är till exempel toalettstolsförhöjning, bad- och duschstolar, rollator, rullstol, trycksårsförebyggande madrasser och inkontinenshjälpmedel. De som har rätt att skriva ut hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut, samt för vissa hjälpmedel distriktssköterska

De vanligast förekommande hjälpmedel bekostas av kommun/Region och finns i närförråd. Hjälpmedlen är ett lån och ska återlämnas när behovet upphör.

På 1177 Vårdguiden finns Tema Hjälpmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan läsa mer om olika hjälpmedel och hur det går till att få ett hjälpmedel.

Om du inte är nöjd?

Får du hjälp av kommunens hemsjukvård och inte känner dig nöjd med behandling eller blivit felbehandlad ber vi dig kontakta i första hand ansvarig personal för din vård och behandling.

Du kan kontakta respektive enhetschef via kommunens kontaktcenter på 0345- 180 00.

  • enhetschef för sjuksköterskor
  • enhetschef för kommunrehab

Vi är skyldiga till att utreda och följa upp händelser i vården som kan leda till skada. Du kan även vända dig till patientnämnden (regionhalland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan