Hylte kommun logotyp

Familjehem

Om du har svårt att ta hand om ditt barn finns det möjlighet att få olika typer av avlastning i vardagen. Det finns också möjlighet för ditt barn att bo hos någon annan. Skulle det behövas att kan ditt barn få bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Detta kallas familjehem.

Socialtjänsten har flera olika insatser för barn och ungdomar som är i behov av stöd eller skydd. I första hand ges familjen stöd i hemmet för att undvika separation mellan barn och föräldrar, men det lyckas inte alltid och är inte möjligt i alla situationer. I de fall där stödinsatser i hemmet inte är lösningen så kan det vara nödvändigt för barnet att flytta från föräldrahemmet, antingen under en kortare tid eller i många år.

Vad är ett familjehem?

Familjehemmets uppdrag är att verka som medförälder och familj för barnet, samtidigt som samarbete sker med flera olika personer kring barnet. Barnet har alltid en ansvarig handläggare på socialtjänsten men utöver denna finns även ett nätverk som kan bestå av barnets föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar, förskola eller skola, sjukvård, habilitering, barnpsykiatri med flera.

Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

I akuta fall kan barnet flytta till ett jourhem. Barnet eller ungdomen stannar i jourhemmet under en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

Kontaktfamilj - ett extra socialt nätverk

Familjer kan ha det jobbigt på olika sätt under en kortare eller längre period. Då kan vara nödvändigt att få stöd av en annan familj. En kontaktfamilj fungerar som ett extra socialt nätverk och tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem, en eller flera gånger i månaden. Orsaken till behovet kan vara att föräldrar behöver hjälp med avlastning, eller att ge barn miljöombyte och stimulans. En kontaktfamilj är uteslutande till för barn eller ungdomar.

En kontaktfamilj kan till exempel vara för familjer där:

  • Föräldrarna behöver avlastning eller extra stöd under en kortare period.
  • Barnet behöver ytterligare vuxna i sitt liv utanför familjen eller miljöombyte.
  • För barn som har särskilda behov.

Läs mer om kontaktfamilj.

Hur ansöker jag om familjhem eller kontaktfamilj?

Är du i behov av att ansöka om familjehem eller kontaktfamilj kan du ta kontakt med socialtjänsten på 0345 181-24 eller via kommunens kontaktcenter 0345-180 00.

Vill du bli familjehem?

Om du eller din familj är intresserade av att bli familjehem - gör en intresseanmälan! Du blir därefter kontaktad av kommunen som arbetar med att utreda och tillsätta familjehem. Du kan också ringa in till socialtjänsten på 0345 - 182 40 och lämna intresse.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Mottagning: 0345-181 24

Enhetschef

1:e socialsekreterare


Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan