Hylte kommun logotyp

Kontaktfamilj och kontaktperson

Ibland kan det finnas behov av stöd utanför det egna hemmet. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Annat stöd kan vara en kontaktperson som ger stöd i vardagen.

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är behovsprövade insatser som kan beviljas från socialtjänsten. Insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj kan beviljas och tillsättas efter ansökan och utredning. Det är personen själv, eller vårdnadshavare om det gäller ett barn, som ansöker om insats. Insatserna kan beviljas enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (LSS).

Kontaktfamilj

Familjer kan ha det jobbigt på olika sätt under en kortare eller längre period. Då kan vara nödvändigt att få stöd av en annan familj. En kontaktfamilj fungerar som ett extra socialt nätverk och tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem, en eller flera gånger i månaden. Orsaken till behovet kan vara att föräldrar behöver hjälp med avlastning, eller att ge barn miljöombyte och stimulans. En kontaktfamilj är uteslutande till för barn eller ungdomar.

En kontaktfamilj kan till exempel vara för familjer där:

  • Föräldrarna behöver avlastning eller extra stöd under en kortare period.
  • Barnet behöver ytterligare vuxna i sitt liv utanför familjen eller miljöombyte.
  • För barn som har särskilda behov.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj innebär att finnas som stöd för ett barn under en eller två helger i månaden. Du/ni tar då emot ett barn/syskonpar i syfte att till exempel utöka barnets sociala nätverk, erbjuda barnet miljöombyte eller möjliggöra för barn och föräldrar att få lite tid på varsitt håll. Barnet välkomnas att bli en del av familjen och delta i gemenskap och aktiviteter under helgerna.

Att vara kontaktfamilj innebär kontakt med socialtjänsten för uppföljning och stöd samt kontakt med föräldrar.

Kontaktperson

En kontaktpersons uppdrag kan se mycket olika ut beroende på den enskildes behov. Ofta handlar det om ett personligt stöd, men kan också handla om mer praktisk hjälp, någon eller några gånger i månaden. En kontaktperson fungerar som en medmänniska som kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv, detta genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att finnas till för en annan medmänniska genom ett särskilt utformat uppdrag. Både barn och vuxna kan vara i behov av en kontaktperson och vilket stöd som efterfrågas är individuellt. Som kontaktperson träffar du en person ungefär en gång i veckan och träffarna kan handla om att uppmuntra till sociala kontakter, testa på olika fritidsaktiviteter eller att hjälpa till med olika praktiska göromål.

Att vara kontaktperson innebär regelbundna träffar med personen i fråga, kontakt med socialtjänsten för uppföljning och stöd samt kontakt med eventuella föräldrar.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Om du eller din familj är intresserade av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj- göra en intresseanmälan! Du blir därefter kontaktad av kommunen som arbetar med att utreda och tillsätta kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Du kan också ringa in till socialtjänsten på 0345-182 40 och lämna intresse.

Vanliga frågor

För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj behöver du ha fyllt 18 år. Du behöver ha en ordnad social och ekonomisk situation samt ha engagemang och tidsmässig möjlighet att finnas som stöd till en annan människa.

Vi söker olika personer och familjer för dessa uppdrag men ett övergripande krav på samtliga uppdragstagare är att man är en trygg, öppensinnad och flexibel person med en omtanke för människor.


Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att man får ett uppdrag från socialtjänsten. Uppdraget är ingen anställning och därför inget man bör ha som huvudsaklig sysselsättning. För sitt uppdrag får man ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på uppdragets omfattning och barnets ålder.

Omkostnadsersättningen är skattefri och avser att täcka kostnader i samband med uppdraget. Hylte kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer för ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1 C

314 80 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Enhetschef Barn och unga

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan