Hylte kommun logotyp

Rydöträffen

Nissadalsvägen 29, Rydöbruk

Öppettider

Fredag (jämna veckor)

14.30 - 16.00
Eftermiddagskaffe med olika aktiviteter

Aktiviteter våren 2024

Januari

26 januari - Rydöhistoria med Lennart Hildingsson

Februari

9 februari - Nisse berättar med Nisse Palmkvist

23 februari - Rydöhistoria med Lennart Hildingsson

Mars

8 mars - Film från Rydö med Bertil Holmén

22 mars - Rydöhistoria med Lennart Hildingsson

April

5 april - Allsång med Eva Bengtsson

19 april - Rydöhistoria med Lennart Hildingsson

Maj

3 maj - Sång och musik med Helena Eriksson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan