Hylte kommun logotyp

Ny detaljplan antagen för verksamheter och industri i Unnaryd

Förslag på hur planområdet skulle kunna se ut efter exploatering.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan, del av Unnaryd 4:57.

Planområdet ligger nordväst i Unnaryd, utmed Hyltevägen som går mellan Unnaryd och Hyltebruk. Idag består området mest av skogsmark och intill finns befintliga industrier. Totalt omfattar området ca 5 hektar. Detaljplanen möjliggör för industrier och verksamheter att etablera sig i Unnaryd.

Är du intresserad av att köpa den här marken? Kontakta kommunen@hylte.se eller 0345 180 00.

Mer information

Mer information om detaljplanen finns under pågående detaljplaner:
Pågående detaljplaner | Hylte kommun Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: