Hylte kommun logotyp

Språkutveckling för barn – en framgångsrik satsning

Region Halland har tillsammans med de halländska kommunerna satsat på språkutvecklingsinsatser för barn. En studie visar nu att hembesök har haft stor betydelse för att motivera föräldrar att stimulera sina barns språkutveckling och att de har fått nya verktyg för interaktion med sina barn och ett nytt tankesätt när det gäller språkstimulans.

Satsningen, som kallas Språkstart Halland, påbörjades under 2018 och är en del av regionens strävan att bygga ett långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle. Grunden är möten i hemmiljö då familjer får besök av biblioteksanställda språkstartare. Under besöket får föräldrar tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans.

För att tillvarata erfarenheter och kunskaper från satsningen Språkstart Halland har en doktorand vid Göteborgs universitet, Hanna Dyne, anställts av Region Halland för att följa arbetet. Hanna Dynes studie fokuserar på föräldrarnas erfarenheter av Språkstart Halland, där familjer får besök av biblioteksanställda språkstartare som ger tips och material för att stimulera barns språkutveckling.

I Hanna Dynes studie vittnar föräldrar om hur dessa besök har förändrat synsättet på tidig språkstimulans och försett dem med nya verktyg som gynnar interaktionen mellan förälder och barn. De positiva erfarenheterna från gemensamma aktiviteter under besöken, har skapat motivation för föräldrarna att fortsätta med språkstimulerande aktiviteter.

– Mötet i hemmiljö, den personliga relationen till och det speciella stödet från språkstartaren, med individuellt anpassad vägledning, lyfter föräldrarna fram som särskilt betydelsefullt. Sociala vinster för både förälder och barn från själva mötet, liksom uppmuntran att delta i aktiviteter på biblioteket, har också beskrivits som viktiga, berättar Hanna Dyne.

Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenhet av Språkstart Halland. Femton föräldrar som deltagit berättar i intervjuer om sina upplevelser av insatsen.

I Hylte kommun har 97 procent fått språkstöd

Åsa Engberg arbetar som språkstödjare i Hylte kommun.

Alla barn erbjuds möjligheten att få besök av en språkstartare. Under 2023 nåddes hela 97 procent av alla barn i åldern 6 månader till 3 år i Hylte kommun med språkstödjande insatser.

- I mitt arbete som språkstödjare ger det mig chansen att bjuda in till biblioteket och våra olika arrangemang. Det är unika tillfällen att skapa relationer, gemenskap samt ta tillvara på barnfamiljernas önskemål. Många föräldrar menar att det känns lättare att besöka våra bibliotek och ta del av utbudet efter att de har fått ett hembesök, berättar Åsa.

 

Länkar:

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: