Hylte kommun logotyp

Språkstart Halland

Familjer med barn som är sex månader gamla och bor i Hylte kommun kan få hembesök av en språkstartare. Besöken ingår i satsningen Språkstart Halland, som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet i syfte att stärka små barns språkutveckling.

Språkstart Halland

Att vara språkstartare är att inspirera och vara en hjälpande hand i barnets språkutvecklingsresa.

Bemötandet är väldigt viktigt för oss. Varje besök är unikt och anpassas efter familjens behov. Första besöket sker när barnet är sex månader. Under besöket får familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans. Besöken och språkpaketen är gratis för familjerna. Vid ett års ålder erbjuds ytterligare ett hembesök då nästa språkpaket delas ut. Innan barnet fyllt tre år kommer familjen att få möjlighet att vara med på flera aktiviteter med språklek, sång och musik.

Språkstart Halland är en satsning som kommer att ske löpande, läs mer om arbetet i Halland.

Kontakt

Språkstartare

Åsa Engberg

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan