Hylte kommun logotyp

Inventering av enskilda avlopp: åtgärda ditt avlopp i vår för att slippa avgift för inventering

Har du egen avloppsanläggning som saknar tillstånd och/eller inte uppfyller dagens krav på utformning och rening? Ansöker du i vår om att åtgärda de brister som finns behöver ditt avlopp inte kontrolleras i det inventeringsarbete Hylte kommun gör innan sommaren. Är du osäker? Testa ditt avlopp på avloppsguidens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har ett kommunalt avlopp berörs inte av inventeringen.

Bild: Karta över inventeringsområden i Hylte kommun

Karta över inventeringsområden i Hylte kommun

I år genomför Hylte kommun ett inventeringsarbete av enskilda avlopp, i område 5 enligt kartbilden ovan. För arbetet tas en inventeringsavgift på mellan 1 115-3 345 kr beroende på hur många arbetstimmar just ditt ärende tar att behandla (se hela taxan här, på sida 10) Pdf, 681.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Har du en avloppsanläggning som saknar tillstånd eller som inte uppfyller dagens krav på utformning och rening? Är du osäker kan du testa ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa avloppet, åtgärda och slipp inventeringsavgift

Ansök om tillstånd för ditt avlopp innan den 14 april 2024 och slipp den avgift som kommunen tar vid inventeringsarbetet. När du har fått tillstånd/beslut för åtgärderna har du två år på dig att påbörja och fem år på dig att avsluta.

Är din avloppsanläggning över 20 år?
Enskilda avlopp som har tillstånd och är utformade så att de uppfyller dagens krav men som är över 20 år kommer kontrolleras oavsett. Detta för att se så att avloppsanläggning fortfarande fungerar som den ska.

Har du ett tillstånd för anläggningen som inte är äldre än 20 år kommer din fastighet inte inkluderas i inventeringen.

Bor du i område 6-14 enligt kartbilden längre upp på sidan?
Invänta inte kommunens inventering av din enskilda avloppsanläggning. Testa ditt avlopp redan nu och åtgärda det så snart som möjligt för att slippa eventuella framtida inventeringsavgifter.

Varför görs inventeringen?

Syftet med inventeringen är att se till att de enskilda avloppen i området lever upp till dagens reningskrav till skydd för människors hälsa och miljön. Detta görs för att förbättra vattenkvalitén, både grund- och ytvatten.

Hur går inventeringen till?

Om du har en fastighet inom område 5 kommer du i februari/mars att få ett brev med information samt en enkät skickad till dig. Besvara enkäten och skicka tillbaka den till oss på Bygg- och miljöenheten.

Har du redan en avloppsanläggning med tillstånd enligt miljöbalken och som inte är äldre än 20 år får du information om att din fastighet ligger inom inventeringsområdet, men att fastigheten inte berörs av inventeringen

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: