Hylte kommun logotyp

Förslag på åtgärdsplan gatubelysning 2024

Bild: Väg i Hyltebruk som leder mot Örnavallen. Det är höst och rönnbären lyser röda i träden som fortfarande har kvar lite grönska.

Den 13 december sammanträder samhällsbyggnadsnämnden. Då kommer det bland annat att tas beslut om det förslag på åtgärdsplan som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram för gatubelysning 2024.

Åtgärdsplanen innebär i korthet att gatlampor inom 50-skyltarna i följande orter kommer att återinvesteras. Undantag är ”Sjöbolrundan” i Drängsered och sträckan på Kyrkvägen i Landeryd fram till y-korsningen.

Tryck på ortsnamnen för att se vilka sträckor som igår i förslaget till åtgärdsplan.

Med reservation för att mindre ändringar.

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område.

 • Nybyvägen
 • Långarydsvägen
 • Ryavägen
 • Tenahögsvägen

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område.

 • Nybyvägen
 • Munkavägen
 • Stallvägen

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område. Undantag på Lv731/Kyrkvägen med ytterligare 100 meter utanför 50-skylten till y-korsningen.

 • Skolvägen
 • Stenhuggarevägen
 • Idrottsvägen
 • Ringvägen
 • Lindvägen
 • Tallvägen
 • Centrumvägen
 • Kyrkvägen (+100 meter till y-korsningen)
 • Tovhultsvägen

Återinvestera gatlampor på Gamla Nissastigen fram till Örnvallen.

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område samt sträckan runt Sjöbol.

 • Klockarevägen
 • Braslyckevägen
 • "Sjöbolrundan" (Tornåsvägen, Sjölyckevägen och Nyhemsvägen)

 • Femsjövägen
 • Nissadalsvägen/Lv 686
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: