Hylte kommun logotyp

Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik både för kommunen som helhet samt för kommunens tätorter och småorter. En tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus, medan en småort är en sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.

Befolkningsutveckling 2023

Datum

Antal invånare

2023-01-31

10 419

2023-02-28

10 389

2023-03-31

10 385

2023-04-30

10 394

2023-05-31

10 385

2023-06-30

10 407

2023-07-31

10 377

2023-08-31

10 371

2023-09-30

10 361

2023-10-31


10 329

2023-11-30

10 314

Befolkningsutveckling 2022

Datum

Antal invånare

2022-01-31

10 594

2022-02-28

10 618

2022-03-31

10 628

2022-04-30

10 579

2022-05-31

10 557

2022-06-30

10 559

2022-07-31

10 551

2022-08-31

10 561

2022-09-30

10 538

2022-10-31

10 496

2022-11-30

10 483

2022-12-31

10 464

Förändringar per kvartal år 2023


Jan-Mars

April-Juni

Juli-Sep

Okt-Dec

Födda

23

18Avlidna

-32

-28Inflyttade

125

151Utflyttade

-189

-125Justering

-6

6Netto

-79

22Antal invånare per tätort

Tätort

År 2022

År 2021

År 2020

Hyltebruk

3 986

4 069

4 072

Torup

1 280

1 298

1 274

Unnaryd

721

756

781

Landeryd

385

376

393

Rydöbruk

366

391

408

Kinnared

312

310

319

Antal invånare per småort

Tätort

År 2022

År 2021

År 2020

Brännögård

113

126

125

Drängsered

110

115

115

Långaryd

67

61

61

Nyby

55

52

56

Källa för siffrorna i samtliga tabeller är SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Befolkningsutveckling fler år tillbaka

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan