Hylte kommun logotyp

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar över ett brett spann av områden: bygg- och miljö, gata- och park, lokalvård, kost, samt VA- och renhållning. Förvaltningen sköter nämndens administration och andra uppgifter.

Nämndens arbetsuppgifter

 • Vattenförsörjning och renhållning, bland annat återvinningscentral och avloppsreningsverk, samt sophämtning, slamtömning och dricksvatten.
 • Städning av kommunens lokaler.
 • Underhåll av gator och vägar, parkförvaltning, skötsel av kommunens badplatser med mera.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade och frågor som rör enskilda vägar och vägföreningar.
 • Matlagning till kommunens skolor och äldreboende.
 • Frågor inom plan- och byggområdet, bygglov, bostadsanpassning, kartor för byggärenden med mera.
 • Frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, så som miljöfarlig verksamhet, värmepumpar med mera.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen består av fem olika avdelningar:

 • Bygg- och miljö
 • Kost
 • Gata- och park
 • Lokalvård
 • VA- och renhållning

Ledamöter i nämnden

Kommunfullmäktige väljer vilka ledamöter som ska sitta med i samhällsbyggnadsnämnden. För att se vilka ledamöter som sitter med i nämnden klicka på nedan länk.

Kallelser och handlingar

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Kallelserna som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga, utan det saknas dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter. För att se kallelser och handlingar klicka på nedan länk.

Protokoll

Vill du ta del av informationen från ett sammanträde? Se protokoll från möten som redan har varit via nedan knapplänk. Protokollen publiceras senast två veckor efter justering.

Ordförande: Malin Thydén-Kärrman (S)

Nämndsekreterare: Philip Norrman

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan