Hylte kommun logotyp

Omsorg

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp, men också för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Omsorgsförvaltningen sköter nämndens administration och andra uppgifter.

Nämndens ansvarsområden

  • Insatser ges i form av särskilt boende.
  • Omsorg i hemmet.
  • Stöd och service i hemmet.
  • Bostad med särskild service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade),
  • Anhörigstöd.
  • Kommunal hemsjukvård.

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningen består av en avdelning som jobbar inom ett brett område inom omsorg och stöd. Det handlar om olika särskilda boenden, omsorg i hemmet, stöd till anhöriga, bostäder med särskild service enligt LSS, kommunal hemsjukvård med mera.

Ledamöter i nämnden

Kommunfullmäktige väljer vilka ledamöter som ska sitta med i omsorgsnämnden. För att se vilka ledamöter som sitter med i nämnden klicka på nedan länk.

Kallelser och handlingar

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Kallelserna som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga, utan det saknas dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter. För att se kallelser och handlingar klicka på nedan länk.

Protokoll

Vill du ta del av informationen från ett sammanträde? Se protokoll från möten som redan har varit via nedan knapplänk. Protokollen publiceras senast två veckor efter justering.

Kontakt

Ordförande: Victoria Strand (S)

Nämndsekreterare: Alice Tell

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan