Hylte kommun logotyp

Kultur- och folkhälsa

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gymnasieskola och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd och åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare. Kultur- och folkhälsoförvaltningen sköter nämndens administration och andra uppgifter.

Nämndens ansvarsområden

 • Arbetsmarknadsåtgärder.
 • Stöd för de vuxna som utsätts för våld i nära relationer.
 • Service till invandrare och flyktingar.
 • Budget- och skuldrådgivning.
 • Omsorg och behandling vid missbruk.
 • Gymnasie- och vuxenutbildning.
 • Barn- och ungdomsverksamhet inom individ- och familjeomsorgen (IFO).
 • Hem för vård och boende för ensamkommande flyktingungdomar.
 • Örnahallens Hälsocenter.
 • Bidrag och en väl utvecklad service till föreningslivet i samarbete med Region Halland.
 • Bibliotek, barnteater, utställningar, vernissage, författarbesök, musik- och allsångskvällar.

Kultur- och folkhälsoförvaltningen

Förvaltningen består av fyra olika avdelningar:

 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • IFO barn och unga
 • Fritid och folkhälsa
 • Bibliotek och kultur
 • IFO Vuxen
 • Kompetenscentrum
 • Kulturskola

Ledamöter i nämnden

Kommunfullmäktige väljer vilka ledamöter som ska sitta med i kultur- och folkhälsonämnden. För att se vilka ledamöter som sitter med i nämnden klicka på nedan länk.

Protokoll

Vill du ta del av informationen från ett sammanträde? Se protokoll från möten som redan har varit via nedan knapplänk. Protokollen publiceras senast två veckor efter justering.

Kallelser och handlingar

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Kallelserna som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga, utan det saknas dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter. För att se kallelser och handlingar klicka på nedan länk.

Ordförande: Hanna Kjellin (S)

Nämndsekreterare: Moa Teveldal

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan