Hylte kommun logotyp

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande styrning och ledning av kommunens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen hanterar nämndsadministration, juridik, informationssäkerhet, IT-frågor, medborgarservice, kommunikation och mycket mer.

Nämndens ansvarsområden

 • Nämndsadministration samt utredning och beredning av ärenden.
 • Juridik, informationssäkerhet, arkiv och upphandling.
 • Ekonomisk planering, uppföljning och redovisning
 • IT-frågor.
 • Personal- och löneadministration.
 • Tillväxt och hållbarhetsfrågor.
 • Kontaktcenter, medborgarservice.
 • Kommunikation internt och externt.
 • Räddningstjänst i form av operativa räddningsstyrkor.
 • Förebyggande brandskydd, övningsverksamhet samt beredskapsplanering.

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen består av fem olika avdelningar:

 • Kansli
 • Ekonomi
 • Personal
 • Utveckling- och hållbarhet
 • Räddningstjänsten

Ledamöter i nämnden

Kommunfullmäktige väljer vilka ledamöter som ska sitta med i kommunstyrelsen. För att se vilka ledamöter som sitter med i nämnden klicka på nedan länk.

Kallelser och handlingar

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Kallelserna som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga, utan det saknas dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter. För att se kallelser och handlingar klicka på nedan länk.

Protokoll

Vill du ta del av informationen från ett sammanträde? Se protokoll från möten som redan har varit via nedan knapplänk. Protokollen publiceras senast två veckor efter justering.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som senare ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ledamöterna till arbetsutskottet väljs av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som senare ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ledamöterna till arbetsutskottet väljs av kommunstyrelsen.

Tillväxtutskottet bereder och samordnar tillväxtfrågor som exempelvis planfrågor, strategiska markförvarv, infrastrukturfrågor och näringslivsfrågor. Kommunens internationella frågor, samt frågor om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är också något som tillväxtutskottet hanterar.

Ledamöterna till tillväxtutskottet väljs av kommunstyrelsen.

Kontakt

Ordförande: Ronny Löfquist (S)

Nämndsekreterare: Linda Backsten

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan