Hylte kommun logotyp

Barn- och ungdom

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskola, grundskola, kulturskola, anpassad skola och fritidshem. Barn- och ungdomsförvaltningen sköter nämndens administration och andra uppgifter.

Nämndens ansvarsområden

  • Handläggning av bland annat barnomsorg och skolskjutsar.
  • Utbildning i grundskola och anpassad grundskola.
  • Förskola och familjedaghem, samt fritidsverksamhet för skolbarn.
  • Undervisning i musik, film, bild och form på Kulturskolan.
  • Hälsa för barn och ungdomar via ett barn- och elevhälsoteam.

Barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningen består av fyra olika avdelningar:

  • Central administration
  • Utbildning och barnomsorg
  • Hälsa barn och ungdom

Ledamöter i nämnden

Kommunfullmäktige väljer vilka ledamöter som ska sitta med i barn- och ungdomsnämnden. För att se vilka ledamöter som sitter med i nämnden klicka på nedan länk.

Kallelser och handlingar

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Kallelserna som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga, utan det saknas dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter. För att se kallelser och handlingar klicka på nedan länk.

Protokoll

Vill du ta del av informationen från ett sammanträde? Se protokoll från möten som redan har varit via nedan knapplänk. Protokollen publiceras senast två veckor efter justering.

Kontakt

Ordförande: Leif Smith (S)

Nämndsekreterare: Sofia Nygren

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan